เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัล Best Brand Performance on Social Media เวที Thailand Social Awards 2023

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Insurance & Assurance (แบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขากลุ่มธุรกิจประกันภัย (ประกันวินาศภัย และประกันชีวิต) เป็นครั้งที่ 3 ในงานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย Thailand Social Awards ครั้งที่ 11 โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียอันดับหนึ่งของประเทศไทย

การมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบให้กับแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย จากเกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC พัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ซึ่งพิจารณาโดยการจัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเซียลมีเดียของ แบรนด์ จากช่องทางแบรนด์ (Owner Media) และจากการพูดถึงของแบรนด์ผ่านช่องทางผู้อื่น (Earned Media) ผ่าน 4 Platform คือ Facebook Instagram Twitter และ YouTube โดยการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงต่าง ๆ