เผย 3 กลุ่ม หมดสิทธิ อดได้เงินเยียวยา “เราชนะ” 3,500 บาท

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาโควิด รอบ 2 ว่า การเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ  ในโครงการเราชนะ  ผู้ลงทะเบียนได้สิทธิรับเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน แต่วิธีการเปิดลงทะเบียน หลักเกณฑ์  จำนวนผู้ได้รับสิทธิ การจ่ายเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง  ซึ่งจะได้ข้อสรุปและเสนอรายละเอียดต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุมสัปดาห์หน้า โดยสมมติฐานการจ่ายเงินเยียวยาจะพิจารณาทั้ง 66 ล้านคน  ตัดผู้ที่ไม่ควรได้รับสิทธิออก เช่น ผู้มีรายได้สูง ผู้ได้รับการเยียวยาจากประกันสังคม เป็นต้น

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เบื้องต้น กลุ่มที่ไม่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้ว ประกอบด้วย

1. กลุ่มข้าราชการ กว่า 3 ล้านคน พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ

2. กลุ่มที่อยู่ในฐานระบบกองทุนประกัน ตามมาตรา 33 อีก 11 ล้านคน

3. กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง ซึ่งกระทรวงการคลังจะมีเกณฑ์มาวัดว่า รายได้เท่าใด จึงจะไม่ได้รับเงิน 3,500 บาท โดยพิจารณาบัญชีเงินฝาก รายได้เข้า-ออกเดือนต่อเดือน รวมทั้งฐานการเสียภาษี

ทั้งนี้ กลุ่มที่เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท ต้องเป็น กลุ่มอาชีพอิสระ เหมือนมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” เช่น กลุ่มแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์ เป็นต้น กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 และกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันใช้สิทธิแล้วกว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย แต่ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติว่า จะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ด้วยหรือไม่อีกครั้ง  กลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่ จะเป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิมอยู่เลย รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่  จะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียว ในหลักการก็จะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับวิธีการลงทะเบียน จะทำผ่่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และแอพพลิเคชัน “เราชนะ” แต่สำหรับรายที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้ว และเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ เช่น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม ซึ่งรัฐจะนำฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาประกอบการพิจารณา  ซึ่งหลังจากนี้จะสรุปและแจ้งทางการอีกครั้ง คาดว่าจะสามารถเปิดเว็บไซต์ เราชนะ ได้ในสิ้นเดือน ม.ค.นี้ โดยจะแจกเงิน 2 เดือน คือ เดือนก.พ. และ มี.ค.2564  ส่วนเรื่องงบประมาณที่จะนำมาใช้กับรอบนี้อยู่ระหว่างสรุป แต่ยืนยันว่า พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ยังเพียงพอ ไม่ต้องกู้เพิ่ม