เป็นหนี้นอกระบบ เครียดมาก ใครช่วยที

“รู้ทันปากท้อง” กับตลาดหลักทรัพย์
ตอน “เป็นหนี้นอกระบบ เครียดมาก ใครช่วยที”

“อาแปะ” สาธิต บวรสันติสุทธิ์ กูรูปลดหนี้

แนะแนวทางแก้หนี้นอกระบบ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายยังสำคัญ เพิ่มเติมทำบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน

เพื่อตัดบางส่วนไปใช้หนี้

ย้ำ! อย่าหนีหนี้