เปิด “สายด่วน สปสช.1330 กด 8” สำหรับกลุ่มผู้ป่วยเร่งด่วน

รายงานข่าวจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ได้มีการเปิด “สายด่วน สปสช. 1330 กด 8 “ ที่เป็นเบอร์โทรติดต่อ(พิเศษ) เปิดเพื่อกลุ่ม”ผู้ป่วยเร่งด่วน (สิทธิบัตรทอง)” ที่เป็นผู้รับผลกระทบจากคลินิกเดิมยกเลิกในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดยเบอร์ดังกล่าวเน้นให้บริการกลุ่มผู้ป่วยที่ความจำเป็นในการติดต่อขอข้อมูล คำแนะนำ คำปรึกษาการใช้สิทธิ คือ กลุ่มผู้ป่วยไต, HIV, ผู้ป่วยมีนัดรับเคมีบำบัด, ผู้ป่วยมีนัดผ่าตัด, หญิงตั้งครรภ์อายุ 32 สัปดาห์ขึ้นไปและทุกครั้งเมื่อติดต่อหน่วยบริการ หรือสถานที่ราชการเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง โปรดได้นำบัตร ประจำตัวประชาชนทุกครั้งกับเจ้าหน้าที่ สถานที่ติดต่อ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการ และผู้ให้บริการสิทธิบัตรทองทุกท่าน