เปิดแผนปี 65 TFEX เดินหน้าพัฒนาสินค้า ส่งเสริมเครื่องมือ ตอบโจทย์ผู้ลงทุน

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เผยแผนปี 2565 มุ่งเพิ่มความหลากหลายสินค้าและบริการ ทั้งต่อยอดสินค้าปัจจุบันและพัฒนาสินค้าใหม่ในกลุ่มที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน และเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงส่งเสริมบริการและการพัฒนาเครื่องมือซื้อขายสำหรับผู้ลงทุนบุคคลให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นการขยายฐานผู้ลงทุนร่วมกับสมาชิก พร้อมพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ที่ตอบโจทย์มากขึ้น ทั้งนี้ ปี 2564 TFEX มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยวันละ 560,653 สัญญา เติบโต 13% สินค้าที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นมาก ได้แก่ Silver Online Futures, Gold Online Futures และ USD Futures

รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ TFEX

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา TFEX ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการซื้อขายรวม 135,117,308 สัญญา เฉลี่ยวันละ 560,653 สัญญา เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อนหน้า ในส่วนของผู้ลงทุนมีการเติบโตสูงขึ้น 25% โดยบัญชีซื้อขายอยู่ที่ 270,494 บัญชี สำหรับสินค้าหลักนั้น ได้แก่ Stock Futures มีสัดส่วนการซื้อขาย 52% ของปริมาณการซื้อขายรวม SET50 Futures 35% และ Gold Online Futures 8% นอกจากนี้ เนื่องจากปีที่ผ่านมาราคาโลหะมีค่าและค่าเงินที่ความผันผวนสูงขึ้น ทำให้สินค้าในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ Silver Online Futures, Gold Online Futures และ USD Futures มีการเติบโตอย่างมากเช่นกัน ประกอบกับที่ TFEX ขยายเวลาการซื้อขาย USD Futures ถึงเที่ยงคืน ส่วนด้านสถานะคงค้าง (Open Interest) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 อยู่ที่ 3,781,930 สัญญาเพิ่มขึ้น 72% จากสิ้นปีก่อนหน้า

สำหรับในปี 2565 TFEX ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ร่วมตลาด ใน 3 ด้าน ได้แก่

1) เพิ่มความหลากหลายสินค้าและบริการ ทั้งการปรับปรุงสินค้าและบริการที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการผู้ลงทุน และพัฒนาสินค้าใหม่ เช่น กลุ่มที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

2) เพิ่มสภาพคล่อง โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มสภาพคล่องในสินค้าต่าง ๆ ในกระดานหลักโดยเฉพาะ SET50 Options และ Stock Futures รวมถึงส่งเสริมผู้พัฒนาระบบและสมาชิกในการพัฒนาเครื่องมือในการซื้อขายสำหรับผู้ลงทุนบุคคล เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โปรแกรมการซื้อขาย Options และบริการของสมาชิกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อขายแบบอัตโนมัติ เป็นต้น

3) เพิ่มศักยภาพและขยายฐานผู้ลงทุน สนับสนุนสมาชิกในการขยายฐานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมุ่งให้การเปิดบัญชีซื้อขายออนไลน์ (e-Onboarding) ทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึงพัฒนา Content ใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ผ่าน www.TFEX.co.th และ Digital Channel ช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงได้ง่าย ครบวงจร และตอบโจทย์มากขึ้น

ผู้สนใจซื้อขายสามารถติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.TFEX.co.th โทร 0 2009 9999