เปิดอุทยานแห่งชาติให้ท่องเที่ยวได้ 1 ก.ค.นี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 127 แห่งจากทั้งหมด 155 แห่งทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

โดยจะเป็นการเปิดให้ท่องเที่ยว 100 เปอร์เซ็นต์ 64 แห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเปิดเพียงบางส่วน 63 แห่ง ทั้งนี้ ยังปิดอุทยานเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 28 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามัน ถ้ำ น้ำตก เน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้ เนื่องจากมาตรการปิดอุทยานแห่งชาติเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติปีละไม่ต่ำกว่า 2 เดือน และการฟื้นฟูพันธุ์ไม้

ในส่วนของระบบการเข้าท่องเที่ยวกรมอุทยานฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการจองตั๋วล่วงหน้า คาดว่า จะเสร็จสมบูรณ์ใกล้กับวันเปิดท่องเที่ยววันแรกเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ทั้งนี้ หากเปิดอุทยานแห่งชาติแล้วพบสัตว์ป่าตายเพิ่มหรือมีขยะสกปรกเติมแหล่งท่องเที่ยวจะปิดอุทยานอีกครั้งทันที

ท้ั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนให้ท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ ด้วยการอย่าทิ้งขยะในพื้นที่เด็ดขาด เพราะช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาไม่พบมีสัตว์ป่าตายจากขยะเลย

การท่องเที่ยววิถีใหม่นี้ อาจไม่สะดวกสบายเหมือนแต่ก่อน เพราะมีมาตรการต่างๆเข้ามาควบคุม หากมีความผิดพลาดบ้าง จึงต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้า

โดยประชาชนสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ 1362 หรือหากร้องเรียนในส่วนกลางของกระทรวงทรัพย์ฯ โทรสายด่วนได้ที่ 1310