เปิดบ้านคูลิเนอร์ ต้อนรับเชฟน้อย ปั้นสู่มืออาชีพ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย ซีพี เฟรชมาร์ท ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดโครงการ ปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพ (Young Chef rising star ) เสริมสร้างทักษะให้กับนักศึกษาอาชีวะภาควิชาคหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพ เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ เพื่อสัมผัสห้องเรียนครัวภาคปฏิบัติ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเป็นเชฟที่ดีจากเชฟมืออาชีพตัวจริง

โครงการ ปั้นฝันเชฟน้อยสู่มืออาชีพ โดยทีมเถ้าแก่กลาง ซีพีเฟรชมาร์ท เขตพระนคร เปิดโอกาสนำทีมนักศึกษาอาชีวะดูงาน และร่วมฟังความรู้ในหัวข้อต่างๆ เช่น ความเป็นเชฟมืออาชีพ เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ จากเชฟจากคูลิเนอร์และเชฟจากซีพี นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากพันธมิตรร้านนารา ไทย คูซีน แบ่งปันประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเมนูใหม่เพื่อให้ได้ฝึกสร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติจริง

นายศุภพิชญ์ โอภาสวิศัลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนศิลปะการอาหารและผู้ประกอบการคูลิเนอร์ กล่าวว่า เทคนิคในการเป็นเชฟอย่างมืออาชีพ ต้องมีความรู้ทั้งกระบวนการ ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา สิ่งที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ คือความเข้าใจในเรื่องความยั่งยืนของอาหาร นอกจากการทำอาหารให้อร่อยแล้วยังต้องส่งมอบอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

เทรนด์ของเด็กรุ่นใหม่มีความต้องการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ดังนั้นเชฟจะต้องมีทักษะในเรื่องของผู้ประกอบการควบคู่กัน นอกจากนี้ ยังต้องรู้และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคที่ปัจจุบันให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ วัตถุดิบที่ใช้มีมาตรฐานปลอดภัย สิ่งสุดท้ายคือ ต้องคำนึงในเรื่องของเหลือและของเสีย (Food waste) จากการทำอาหารให้น้อยที่สุด หรือไม่เหลือของเสียเลย (Zero waste)

นางนราวดี ศรีกาญจนา เจ้าของร้านอาหารนารา ไทย คูซีน กล่าวว่า ปัจจุบัน การจำหน่ายอาหารอาศัยความอร่อยอย่างเดียวไม่เพียงพอ เนื่องจากเทรนด์ของผู้บริโภคยังให้ความสำคัญของอาหารตา ความสวยงาม การตกแต่งจานให้ผู้ทานได้สนุกกับการถ่ายรูปอาหารเพื่อแชร์ใน Social Media ดังนั้น จึงควรเพิ่มในเรื่องของความสวยงามในการประกอบอาหาร สิ่งสำคัญคือการนำเสนอความพิเศษและเอกลักษณ์ ซึ่งจะต้องหาจุดขายของเมนูที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา เช่น การสร้าง story ให้ผู้บริโภคสนใจ โดยอาจนำเสนอในเรื่องเสน่ห์ของเครื่องเทศที่เราใช้ วัตถุดิบประจำภาคที่เฟ้นหามาใช้กับเมนูโดยเฉพาะ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้เห็นความตั้งใจของน้องๆที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเชฟมืออาชีพ และเชื่อว่าจะค้นพบเด็กไทยที่จะเป็นเชฟมืออาชีพระดับสากลในอนาคต