เปิดตัว 2 แอปสู้ภัยไวรัสโควิด-19 สำหรับคนเข้าเมือง กับคนที่ต้องกักตัว

แอปสัญชาติไทย ทั้งสองแอป เริ่มใช้แล้วตั้งแต่ 12 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยกระทรวงดีอีเอสร่วมกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ Startup รุ่นใหม่ ร่วมกันพัฒนาขึ้น

** แอปแรก AOT Airports ติดตามคนเข้าเมือง รู้พิกัดกลุ่มเสี่ยง แก้ปัญหาได้ไว

ผู้โดยสารทั้งคนไทยและต่างชาติลงเครื่องแล้ว ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ โดยจะมี QR code ตามจุดควบคุมโรค เพื่อให้ป้อนข้อมูลทั้ง boarding pass, ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อาการด้านสุขภาพ ถ่ายรูปพาสปอร์ต หรือบัตรประชาชน ใช้เวลาเพียง 2 นาที จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ ตม. ตรวจสอบดูว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ที่กรมควบคุมโรค เมื่อมีความจำเป็นจะใช้ติดต่อทุกคนได้ โดยเก็บข้อมูลไว้ 14 วัน หลังจาก 14 วัน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล

** แอปที่ 2 Sydekick ติดตามข้อมูลสุขภาพ “คนที่ต้องกักตัว” และ “แรงงานที่กลับมาไทย” อุ่นใจปลอดภัย

เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ผู้ที่กักตัวที่บ้านต้องบอกเจ้าหน้าที่ได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน โดยจะมี Code สำหรับแต่ละพื้นที่ เมื่อสแกน QR Code เขตพื้นที่ของตนเองแล้ว ชื่อของบุคคลนั้นจะไปอยู่ในกลุ่ม แต่คนในกลุ่มจะไม่เห็นรายชื่อคนอื่น มีเพียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เท่านั้นที่จะมีรายชื่อ และเจ้าหน้าที่สามารถส่งข้อความไปหาคนที่อยู่ในกลุ่มของตัวเองได้ ทุกครั้งที่ตอบกลับมาจะรู้ location ทันทีว่าคนนั้นอยู่ที่ไหน ถ้าโทรศัพท์ถูกปิด หรือไม่ active วางทิ้งไว้นาน จะมีมาตรการอื่นตรวจสอบ เช่น เจ้าหน้าที่จะเดินทางไปพบด้วยตัวเอง