เปิดตัวโครงการ Pay it Forward ระดมทุนจัดหาเครื่องช่วยหายใจ ช่วยผู้ป่วยโควิด

รายงานข่าว เปิดเผยว่า มูลนิธิพุทธรักษาแจ้งยอดบริจาคของโครงการ “1 เครื่องช่วยหายใจ 1 ชีวิต” ที่ได้ปิดโครงการแล้ว ด้วยยอดบริจาค 50.385 ล้านบาท และได้จัดสรรเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤต 48 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจแบบ BiPAP/High Flow 123 เครื่อง เพื่อมอบกับโรงพยาบาล 120 แห่งทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงกระจายไปอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมกับ LIFEiS และ มูลนิธิอริยวรารมย์ เปิดตัวโครงการ Pay it Forward เพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องช่วยหายใจเพิ่มเติม แก่โรงพยาบาลที่ยังประสบภาวะขาดแคลน โดยแยกบัญชีรับเงินบริจาคเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน ชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธรักษา เลขที่ 133-3-15831-7 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการร่วม

มูลนิธิพุทธรักษา ขอเชิญชวนผู้มีกำลังทุกคนมาช่วยกันบริจาคเงินคนละ 99-บาท แท็กชวนเพื่อนๆ อีกอย่างน้อย 9 คน พร้อมส่งวิดิโอ และข้อความนี้ต่อไปอีก 9 ไลน์กรุ๊ปให้ได้ทราบโดยทั่วกันมาร่วมกันส่งต่อมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤตทุกคนเงินบริจาคทั้งหมดโดยไม่มีหักค่าใช้จ่าย จะถูกนำไปซื้อเครื่องช่วยหายใจทั้งรูปแบบ High Flow และเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยวิกฤต เพื่อบริจาคแก่โรงพยาบาลที่กำลังขาดแคลน

สามารถบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีมูลนิธิพุทธรักษา (กระแสรายวัน) เลขที่ 133-3-15831-7 สามารถส่งรายละเอียดการบริจาคของท่านได้ที่ LINE Official โครงการ Pay it Forward : https://lin.ee/zToUWFb เพื่อส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ (ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)มูลนิธิฯ ขอแสดงความขอบคุณทุกๆ การบริจาค ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ช่วยผู้คนอย่างไม่มีคำว่าย่อท้อ และเชื่อมั่นว่าความสุขสวัสดีจะมีแก่คนไทยทุกคนในเร็ววันโครงการ #PayitForward โดย มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับ มูลนิธิอริยวรารมย์ และ บริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จำกัด