เปิดตัวพีทีที สเตชั่น สถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ นวัตกรรมสุดล้ำ

พีทีที สเตชั่น สาขาสามย่าน สถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สังคม ใช้นวัตกรรมสุดล้ำช่วยลูกค้าไม่ต้องจอดรอนาน และได้รับบริการรวดเร็วขึ้น

พีทีที โออาร์ เปิดตัวสถานีบริการน้ำมันโฉมใหม่ พีทีที สเตชั่น สาขาสามย่าน สถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ มุ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสังคมเมือง และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการสถานี โดยมีนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีที โออาร์ และศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิตย์ เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิด
 
พีทีที สเตชั่น สาขาสามย่าน ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน ทำให้มีปริมาณการใช้บริการสูงมาก ขณะที่พื้นที่ของสถานีมีขนาดจำกัด การออกแบบพื้นที่และรูปแบบสถาปัตยกรรมจึงต้องคำนึงถึงความต้องการของสังคมเมือง ความสามารถการรองรับปริมาณรถยนต์ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุด รวมถึงความรวดเร็วในการให้บริการทุกขั้นตอน เพื่อลดผลกระทบด้านจราจรและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการ
 
คุณจิราพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีทีทีโออาร์ บอกว่า พีทีที สเตชั่น รูปแบบใหม่ มีการใช้นวัตกรรมมาช่วยด้านการให้บริการลูกค้า ช่วยลดเวลาจอดรอได้สูงสุด 43% และ ลดเวลาการให้บริการสูงสุด 41% เมื่อเทียบกับสถานีบริการเดิม
 
นวัตกรรมเพื่อลดระยะเวลาเติมน้ำมัน โดยติดตั้งตู้จ่ายพิเศษที่จ่ายน้ำมันได้ครบทุกผลิตภัณฑ์ในทุกตู้จ่าย และสามารถจ่ายน้ำมันด้วยอัตราการไหลสูงสุดของตู้จ่ายตลอดเวลาตั้งแต่ลิตรแรกที่เติม พร้อมติดตั้งป้ายจราจรแสดงตู้จ่ายที่ว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
 
ด้านการออกแบบผังสถานี การบริหารการจราจรภายในสถานีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานี รวมถึงการคำนึงถึงประโยชน์ของสาธารณะและชุมชน เช่น การเดินรถแบบวงเวียน ทำให้รถเคลื่อนที่ไปในทางเดียวกัน และวนต่อเนื่องได้ ไม่เกิดแถวคอยกีดขวางรถคันอื่น ๆ การแยกพื้นที่บริการรถที่มีขนาดต่างกัน (Zoning)
 
การติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และการตั้งเวลาเพื่อปรับความสว่างของจอแอลอีดี (LED) อัตโนมัติ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในสถานีบริการฯ
 
รวมถึงรองรับการจ่ายเงินได้ทุกประเภท ทั้งเงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต กระเป๋าเงินอิเลคทรอนิกส์ (e-Wallet) และไดนามิคคิวอาร์โค้ด (Dynamic QR Code)
 
พีทีที โออาร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพีทีที สเตชั่น ให้เป็นมากกว่าสถานีเติมน้ำมัน แต่ยังเป็นสร้างสุขให้กับชุมชนตามแนวคิด ลีฟวิ่ง คอมมิวนิตี้
 
#สถานีบริการน้ำมันรูปแบบใหม่ #ปั๊มน้ำมันรูปแบบใหม่
#พีทีทีโออาร์ #พีทีทีสเตชั่นสามย่าน #สามย่าน