เปลี่ยนสลากออมสินเป็นเงินก้อน ด้วย “สินเชื่อชีวิตสุขสันต์”

เงินช็อต! อยากมีเงินสักก้อนด่วนๆ ธนาคารออมสินมีทางออก…เพียงเปลี่ยนสลากออมสินให้เป็นเงินก้อน ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

คุณสมบัติผู้กู้

  • ลูกค้าสลากออมสินที่มีสถานะบัญชี Active
  • มูลค่าสลากออมสินตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
  • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมาย (กรณี สลากออมสินพิเศษของผู้เยาว์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม)
  • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

จำนวนเงินให้กู้

  • เงินกู้ระยะยาว  (LT) : ไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ

หลักประกัน

  • สลากออมสินพิเศษ (เป็นของผู้กู้ และบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้ / อายุสลากต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน / ไม่เป็นของผู้เยาว์ / ใช้สลากทั้งฉบับ หรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง

ระยะเวลาโปรโมชัน

  • 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565

📣 ดอกเบี้ยพิเศษระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65

🎊 อัตราดอกเบี้ยปีแรกตามประกาศของธนาคาร -0.50% ต่อปี 🎉

✅️ วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท

✅️ ให้กู้สูงสุด 95% ของมูลค่าสลาก

✅️ ผ่อนนาน 10 ปี

✅️ ยังได้ลุ้นรางวัลสลากออมสินทุกเดือน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สนใจติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3sLA5jI