เตือนผู้ให้บริการส่งอาหาร ปฏิบัติทางการค้าไม่เป็นธรรม ระวังโดนคดีอาญา โทษทั้งจำทั้งปรับ

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้ติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมทางการค้าของผู้ให้บริการส่งอาหาร รวมทั้งพฤติกรรมอื่นๆที่อาจเข้าข่ายการกระทำผิดตามพรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 โดยกรณีที่เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และส่งผลเสียต่อผู้ประกอบธุรกิจรายอื่่น จะมีโทษปรับทางปกครองในอัตรา 30% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือกรณีที่เป็นพฤติกรรมการใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม หรือจำกัดการแข่งขัน จะมีโทษอาญา จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30% ของรายได้ในปีที่กระทำผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ จะดำเนินการกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าของผู้ให้บริการจัดส่งอาหารอย่างเข้มงวด และขอให้ปฏิบัติทางการค้าอย่างเป็นธรรมโดยเคร่งครัด หากพบว่า กระทำความผิด จะดำเนินการตามกม.อย่างเด็ดขาด และหากร้านค้าพบว่าผู้ให้บริการส่งอาหารมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ก่อนหน้านี้ มีกรณีว่า ผู้ให้บริการส่งอาหารบางรายมีการเรียกเก็บค่าบริการจากร้านอาหารเพิ่มสูงขึ้นมาก จากเดิม 20% เป็น 35-40% รวมทั้งยังเรียกเก็บค่าส่งเสริมการขาย โฆษณาแนะนำอาหาร ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนในท้ายสุด