เตรียมพร้อมจองหุ้นโออาร์ ดีเดย์วันนี้ (24 ม.ค.) ขั้นต่ำ 300 หุ้น ผ่าน 3 แบงก์ กสิกร-กรุงเทพ-กรุงไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 24 ม.ค. เป็นวันแรกที่จะเปิดให้ผู้สนใจสามารถจองซื้อหุ้น OR (โออาร์) จาก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหุ้นไอพีโอ (เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก) ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก

โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้น ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 24 ม.ค. 64 – 2 ก.พ. 64 และ  ผู้ถือหุ้น PTT เริ่มจองซื้อได้ในเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ม.ค. 64 ในราคา 16.00–18.00 บาทต่อหุ้น 

ในส่วนของประชาชนทั่วไป สามารถจองหุ้นโออาร์ ผ่าน 3 ช่องทางของธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงเทพ  และ ธนาคารกรุงไทย ทั้งออฟไลน์และออนไลน์

จองผ่านธนาคารกสิกรไทย

 • ช่องทางออฟไลน์ ติดต่อที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา เพื่อจองเวลาเข้ารับบริการ 23 – 29 ม.ค. ที่ลิงก์นี้ https://kasikornbank.com/th/branch-register/Pages/index.aspx และจัดเตรียมเอกสาร ตามนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หรือ สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีลูกค้าสัญชาติอื่น)
  • สำเนาหน้าแรกสมุดเงินฝาก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีต้องการให้คืนเงินเข้าบัญชีภายหลังการจัดสรร (ถ้าไม่แนบ จะคืนเป็นเช็ค)
  • หากรับหุ้นเข้าบัญชีหุ้นที่เปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ ให้เตรียมเลขที่บัญชีพอร์ตหุ้น (ไม่จำกัดว่าต้องเป็น KSecurities เท่านั้น)
  • หากชำระเงินด้วยเช็ค สั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสาญเพิ่มทุน OR สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย” โดยจ่ายเช็คได้ถึงเที่ยงวันของวันที่ 1 ก.พ. เท่านั้น วันสุดท้าย (2 ก.พ) ไม่รับเช็ค
  • ใบจองซื้อที่กรอก และลงนามครบ 2 จุด หากออกเป็นใบหุ้น ให้ระบุที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งใบหุ้นให้ชัดเจน
 • ช่องทางออนไลน์  จองซื้อผ่านเว็บไซต์ ได้ที่ https://kasikornbank.com/th/KMyInvest/PTTOR/IPO ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และชำระเงินด้วย Mobile Banking แอปฯ KPLUS ตามขั้นตอนตามภาพด้านล่างนี้

จองผ่านธนาคารกรุงเทพ

 • ช่องทางออฟไลน์  จองวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเข้ารับบริการที่สาขาที่เปิดให้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. -1 ก.พ. 64 โดยเลือกสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, สาขาในเขตจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันตก หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ต้องการจองวัน เวลา สถานที่ และโปรดระบุข้อมูลผู้เข้ารับบริการ ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Investment/OR-Shares/Branch-Booking  ก่อนเข้าไปจองซื้อหุ้นตามวันเวลาที่จองได้ ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. 64-1 ก.พ. 64 (เที่ยง)
  • ลูกค้าสามารถจองคิวได้ล่วงหน้า ก่อนวันและเวลานัดหมาย อย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
  • การนัดหมายต่อครั้ง สาขาให้บริการลูกค้า 1 คิวต่อ 1 ราย
  • ลูกค้านัดหมายเพื่อจองคิวที่สาขาได้เฉพาะการจองซื้อหุ้น OR และจะเปิดช่วงเวลาการจองคิวเฉพาะวันที่ 24 ม.ค. 64 – 1 ก.พ.
  • เปิดบริการจองคิวเฉพาะสาขาเต็มรูปแบบเท่านั้น
 • ช่องทางออนไลน์ จองซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking  ของธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ 9.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค. 64 ถึง 12.00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 ก.พ. 64 ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ผ่านธนาคาร “กรุงไทย” 

 • ช่องทางออฟไลน์  จองซื้อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564
 • ช่องทางออนไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด ที่ Money Connect by Krungthai ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 ม.ค. 2564 ถึง 12.00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 ก.พ. 2564 ตามขั้นตอนต่อไปนี้
161129601749

และการจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่าย มากกว่า 1 ราย และ/หรือ มากกว่า 1 ใบจอง จะนำยอดการจองซื้อมารวมกันเป็น 1 สิทธิ์ ก่อนทำการจัดสรร โดยการจองหุ้นโออาร์ครั้งนี้ จะใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot First  รอบแรก จัดสรรให้จำนวน 300 หุ้นต่อ 1 คน จนครบจำนวนผู้ที่จองซื้อ  ต่อจากนั้นในรอบต่อๆไป จะจัดสรรให้จำนวนรอบละ 100 หุ้นต่อ 1 คน ไปจนกว่าหุ้นจะหมด