เด็กจบใหม่ 5 แสนรายส่อเตะฝุ่น กรมจัดหางานแนะทำพาร์ทไทม์

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศ รวมถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ จำนวน 493,875 คน แนวโน้มตลาดรองรับไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมฯ เร่งหาแนวทางให้บัณฑิตใหม่เข้าสู่ระบบการจ้างงาน

สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน

โดยหลายภาคส่วนมีความกังวลเรื่อง การว่างงานของบัณทิตจบใหม่ โดยเฉพาะการเข้าสู่การว่างงานถาวร กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ได้เร่งหามาตรการ และนโยบายเพื่อตอบโจทย์ปัญหาว่างงานเหล่านี้ ทั้งนี้ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไป นอกจากทำให้มีการปิดกิจกิจการ ลดขนาดองค์กร สถานประกอบการหลายแห่งยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากเต็มเวลา เป็นการจ้างงานแบบ Part-time ประกอบกับ รูปแบบการทำงานของคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนไป รับงานอิสระที่สามารถกำหนดเวลาการทำงานได้เป็นบางช่วงเวลา จึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากบัณทิต เลือกทำงานในรูปแบบพาร์ทไทม์

ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ จำนวน 2,396 อัตรา คือ 1.แรงงานด้านการผลิต 2.พนักงานจัดส่งสินค้าอื่น ๆ 3.เจ้าหน้าที่เก็บเงิน,แคชเชียร์ 4.เจ้าหน้าที่ขนส่งอื่นๆ 5.พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่น ๆ 6.แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ, แรงงานทั่วไป 7.พนักงานขายทอดตลาด 8.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ,เจ้าหน้าที่การเงิน 9.ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ 10.พนักงานขายสินค้า (ประจำร้าน),พนักงานขายของหน้าร้าน

สามารถสมัครงานได้ทาง เว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th และที่อาคาร 3 ชั้น หน้ากระทรวงแรงงาน หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือ ติดตามตำแหน่งงานว่าง Part-time ได้ทาง Facebook Fanpage : เสิร์ฟงานด่วน

ผลกระทบของโควิด-19 ทำให้นายจ้างมีปริมาณงานที่ลดลง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ดี รัฐบาลตระหนักว่า หากแรงงานในประเทศ ไม่มีงานทำย่อมส่งผลต่อการใช้จ่ายของคนในประเทศ และอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อไป ถึงภาคส่วนอื่นๆ รัฐบาลจะเร่งหามาตรการและแนวทาง ที่ให้ผลดีที่สุดกับพี่น้องแรงงาน เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้ประชาชนผู้ว่างงานได้กลับมามีงานทำและรายได้