เดินหน้าสร้างอาชีพต่อเนื่อง สิงห์อาสาเปิดหลักสูตรล่าสุด ช่างคอมฯ เพิ่มช่องทางสร้างรายได้

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดหลักสูตร “ช่างคอมพิวเตอร์” อบรมฟรีให้กับผู้ที่สนใจ เพื่อใช้เป็นช่องทางสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ดูแลตนเองและครอบครัว ฝ่าวิกฤตโควิด-19

โดยเป็นหลักสูตรที่ 10 ภายใต้โครงการสิงห์อาสาสร้างงานสร้างอาชีพ ในกลุ่ม Home service and Office skills  โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้สนับสนุนการจ้างงาน สร้างอาชีพ ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจ้างงานผ่านการทำหน้าที่อาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนและการสร้างอาชีพหลากหลายหลักสูตรหวังพี่น้องประชาชนใช้เป็นช่องทางในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ทันที

ล่าสุด เมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2563 สิงห์อาสาได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จัดหลักสูตร “ช่างคอมพิวเตอร์” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และใช้เงินลงทุนไม่มากในการเริ่มอาชีพ

หลักสูตรดังกล่าว ได้คณาจารย์ประจำสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและเป็นทีมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีพื้นฐานไปจนถึงภาคปฏิบัติเชิงลึก เริ่มตั้งแต่ระบบฮาร์ดแวร์ในส่วนขององค์ประกอบและการทำงานของอุปกรณ์ส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟท์แวร์เกี่ยวกับการติดตั้ง การเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมไปถึงการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์และจรรยาบรรณสำหรับช่างคอมพิวเตอร์ เมื่อจบหลักสูตรผู้เข้าการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง เพื่อการันตีถึงความรู้ความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการ

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งในแง่ของการดำเนินชีวิตรวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัว หลายกลุ่มธุรกิจได้รับผลกระทบ เกิดปัญหาการว่างงานตามมา  ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีมติให้งบประมาณช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลหลัก 26 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสนับสนุนอาหารน้ำดื่มให้กับบุคคลากรการแพทย์และบุคคลากรหลัก ที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบของการจ้างงาน เป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง และการอบรมสร้างอาชีพ รวมเป็นมูลค่าการช่วยเหลือกว่า 200 ล้านบาท