เซ็นสัญญาจ้างผู้ว่าฯรถไฟ คนใหม่แล้ว

การรถไฟฯ ลงนามสัญญาว่าจ้าง นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คนใหม่

วันนี้ 16 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามสัญญาว่าจ้าง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คนใหม่ โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานกรรมการรถไฟฯ เป็นผู้ลงนามในสัญญาว่าจ้าง นายนิรุฒ มณีพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คนที่ 29 อย่างเป็นทางการ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้นำเสนอ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยกระทรวงการคลังได้เจรจาอัตราค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ประธานบอร์ดรถไฟฯ กล่าวต้อนรับ และมอบนโยบายเกี่ยวกับคดีความของการรถไฟฯ ที่มีกับบริษัท โฮปเวลล์ ที่สำนักงานอาณาบาลของการรถไฟฯ ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ดำเนินการอยู่ ซึ่งขอให้เร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อภาครัฐอันเนื่องมาจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีการกำหนดแนวทางการชำระหนี้ตามคำพิพากษาไว้เป็น 2 แนวทาง รวมทั้งการเร่งรัดดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการของ รฟท. ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่สำคัญ 6 ด้าน คือ
1. โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
2. โครงการที่กำลังจะก่อสร้าง
3. ด้านการจัดหารถจักรและล้อเลื่อน
4. ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของการรถไฟฯ
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
6. ด้านการพัฒนาระบบ IT ให้มีความสมบูรณ์

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ไม่รู้สึกหนักใจกับปัญหาภาวะการขาดทุน เนื่องจากเป้าหมายในการทำงานก็ต้องการเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว โดยขอเวลาศึกษารายละเอียดของแผนฟื้นฟู และจะเข้ามาเริ่มงานในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ทันที เพราะมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการมากมาย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้

ประวัติของผู้ว่าฯรถไฟคนใหม่ จบนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกียรตินิยมอันดับสอง, จบเนติบัณฑิตไทย, ปริญญาโท 2 ใบทางด้านกฎหมายจาก Howard University, Washington D.C. USA และ Temple University, Philadelphia USA อีกทั้งเป็นอาจารย์สอนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และก่อนจะมาเป็นผู้ว่าการรถไฟฯ เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย และเลขานุการธนาคารกรุงไทย และเคยเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินไทย