เซเว่น อีเลฟเว่น เดินหน้า 7 GO GREEN ชวนลูกค้าทั่วประเทศ ร่วมชาเลนท์ปลูกต้นไม้ บน 7APP ดีเดย์ 15 พ.ค.นี้

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG ซึ่งในมิติของด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้ทั้งสิ้น 1 ล้านต้น ภายในปี 2568 จากโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” เพื่อปลูกไม้ยืนต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับลูกค้าให้ได้รับประสบการณ์พิเศษและเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงามร่วมกัน เซเว่น อีเลฟเว่น จึงเปิดตัวชาเลนท์ “แค่ไม่รับ=ปลูกต้นไม้” บน 7APP เชิญชวนลูกค้าทั่วประเทศปฎิเสธการรับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม และหลอด โดยลูกค้าจะได้หยดน้ำเพื่อนำไปปลูกต้นไม้ใน 7 APP ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2566 ปลูกต้นไม้ง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว

วิธีการรับหยดน้ำ
ลูกค้าสามารถสะสมหยดน้ำที่ได้จากการไม่รับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม และหลอด
เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อนำไปปลูกต้นไม้ใน 7APP

วิธีการปลูกต้นไม้ใน 7APP

  1. สำหรับลูกค้า All Member สามารถรับหยดน้ำและนำมาปลูกต้นไม้ใน 7APP
  2. สำหรับลูกค้าทั่วไป สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้เพียงปฎิเสธ ไม่รับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม
    และหลอด หยดน้ำก็จะเข้าโครงการอัตโนมัติ

การเจริญเติบโตของต้นในใน 7 APP
ต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตทั้งหมด 5 ระดับ โดยใช้หยดน้ำสะสมตามที่กำหนดเพื่อรดน้ำไปสู่ขั้น “ออกผล” จะสามารถส่งยอดจำนวนต้นไม้ใน 7 APP นำไปปลูกจริงเข้าโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ของซีพี ออลล์
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.- 23 ก.ค.66

“การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้นอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง และผลของการร่วมมือช่วยกันนั้นไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเวลาอันสั้น แต่หากเพียงแค่เราทุกคนช่วยกัน..ร่วมมือกัน เริ่มจากสิ่งง่ายๆใกล้ๆตัว เช่น การร่วมกันปลูกต้นไม้ เพียงแค่คนละ 1 ต้น ไม่นานต้นไม้ก็จะรวมกันเป็นต้นไม้หลายต้น…ต้นไม้หลายๆต้นรวมกันกลายเป็นป่า…ป่าไม้นั้นเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของคนทั้งโลก เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โลกนี้มีต้นไม้มากขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศของเราและโลกของเรา”