เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราพัทยา ได้รางวัล ASEAN Energy Awards 2020 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ระดับอาเซียน

นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับรางวัลในโอกาสที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขา ธาราพัทยา รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Best Practices of Green Building Small & Medium Category ซึ่งนับเป็นบริษัทในประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวที่รับรางวัลในประเภทนี้ จากงาน ASEAN Energy Awards จัดโดย องค์กร ASEAN Centre for Energy (ACE) ผ่านระบบ VDO Conference จากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

โดยรางวัล การประกวด ASEAN Energy Awards 2020 ด้านอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาจากเกณฑ์การตัดสินด้านต่างๆ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency), ประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water Efficiency), ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability), คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environmental Quality) และ การดำเนินงาน การบำรุงรักษา และด้านสิ่งแวดล้อม (Operation and maintenance & Other Green)

สำหรับร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาธาราพัทยา เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยเป็นร้านที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ด้วยการออกแบบให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยก่อสร้างตามเกณฑ์ “การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย” หรือที่เรียกว่าเกณฑ์อาคารเขียว ของสถาบันอาคารเขียวไทย เช่น ติดตั้งหลังคาแบบ Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้าทดแทนได้ประมาณ 50%, จุดบริการ EV Charger สถานีชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ระบบไฟฟ้า, ระบบแสงสว่างใช้หลอดไฟ LED ทั้งร้าน ช่วยประหยัดไฟมากกว่าหลอดไฟธรรมดากว่า 30%, ผนังกระจก 2 ชั้น ลดการถ่ายเทความร้อน, ตู้จำหน่ายสินค้าแช่เย็นมีบานเปิด-ปิดใส ช่วยเก็บอุณหภูมิสินค้าใหม่ให้คงที่ พร้อมทั้งมีจอ LED แสดงผลการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าในสาขาแบบ Real Time ฯลฯ