เซเว่น อีเลฟเว่น ผนึก กรมการค้าภายใน ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกระจายผลผลิตทั่วไทย

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรภาคเหนือ ด้วยการขยายช่องทางจำหน่ายที่มีศักยภาพให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยพันธุ์อีดอ ใน จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ เพื่อกระจายผลผลิตไปถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ  

โดยคัดเลือกลำไยพันธุ์อีดอ เกรด AA เบอร์ใหญ่ เปลือกบาง เนื้อเยอะ เม็ดเล็ก รสชาติหวานฉ่ำ ชื่นใจ ได้รับมาตรฐาน GAP จำนวนกว่า 65 ตัน มาวางจำหน่ายที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 13,000 สาขา นับว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงลำไยอีดอที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย ขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนพี่น้องกลุ่มเกษตรกรจากภาคเหนือได้ที่เซเว่นฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึงกลางเดือนกันยายน 2566

ที่ผ่านมาซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และเกษตรกร ผ่านกลยุทธ์ “3 ให้” ได้แก่ ให้ช่องทาง ให้ความรู้ และให้การเชื่อมโยงเครือข่าย พร้อมกันนี้จะเดินหน้าให้การสนับสนุนผลผลิตของเกษตรกร จำหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น, 7 Delivery และ All Online อย่างต่อเนื่อง