เซเว่น อีเลฟเว่น ปักธงรับ “วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนา 66” ชวนลูกค้าทั่วประเทศ ปฎิเสธรับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

กับชาเลนท์ “แค่ไม่รับ = ปลูกต้นไม้” บน 7APP พร้อมติดแฮชแท็ก #BeatPlasticPollution

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่  กล่าวว่า ซีพี ออลล์ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG ซึ่งในมิติของด้านสิ่งแวดล้อมนั้น ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย 7 Go Green เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกไม้ยืนต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ผ่านโครงการ“ปลูกป่า ปลูกอนาคต” เป็นไปตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

และเพื่อสอดรับกับ “วันสิ่งแวดล้อมโลก 2566” ที่กำหนดในธีม “รักษ์โลก ลดพลาสติก” เซเว่น อีเลฟเว่น จึงขอเชิญชวนลูกค้าทั่วประเทศปฎิเสธการรับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม และหลอด  เปลี่ยนเป็นหยดน้ำเพื่อปลูกต้นไม้ใน 7APP ผ่านชาเลนท์ “แค่ไม่รับ=ปลูกต้นไม้” ตั้งแต่วันนี้ – 23 กรกฎาคม 2566 ปลูกต้นไม้ง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว  

พิเศษสำหรับ สำหรับในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลก 5-7 มิถุนานี้ ลูกค้าทั่วไปจะได้รับหยดน้ำ 1 หยด 7-Eleven จะเพิ่มให้เป็น 10 หยดและสำหรับลูกค้า ALL MEMBER จากเดิมรับหยดน้ำ 3 หยด จะเพิ่มให้เป็น 30 หยด 

พร้อมชวนติดแฮชแท็ก #BeatPlasticPollution


วิธีการรับหยดน้ำ

ลูกค้าสามารถสะสมหยดน้ำที่ได้จากการไม่รับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม และหลอด เมื่อซื้อสินค้าที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อนำไปปลูกต้นไม้ใน 7APP

วิธีการปลูกต้นไม้ใน 7APP

1. สำหรับลูกค้า All Member สามารถรับหยดน้ำและนำมาปลูกต้นไม้ใน 7APP

2. สำหรับลูกค้าทั่วไป สามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้เพียงปฎิเสธ ไม่รับถุงพลาสติก ช้อน ส้อม และหลอด หยดน้ำก็จะเข้าโครงการอัตโนมัติ

การเจริญเติบโตของต้นในใน 7 APP

ต้นไม้จะมีการเจริญเติบโตทั้งหมด 5 ระดับ โดยใช้หยดน้ำสะสมตามที่กำหนดเพื่อรดน้ำไปสู่ขั้น “ออกผล” จะสามารถส่งยอดจำนวนต้นไม้ใน 7 APP นำไปปลูกจริงเข้าโครงการ “ปลูกป่า ปลูกอนาคต” ของซีพี ออลล์ 

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ – 23 ก.ค.66