“เซเว่น อีเลฟเว่น” จับมือ สสว.-ดีพร้อม จัดงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022” ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยสู่สากล

“เซเว่น อีเลฟเว่น” จับมือ “สสว.-ดีพร้อม” ร่วมเชิดชูศักยภาพเอสเอ็มอีไทย จัดงานมอบรางวัล “เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้ธีมงาน “SME โตไกลไปด้วยกัน” มุ่งหวังสร้างพลังขับเคลื่อนธุรกิจเอสเอ็มอีไทยก้าวไกลสู่สากล เผยมีเอสเอ็มอีเปี่ยมศักยภาพได้รับรางวัลทั้งสิ้น 25 ราย จาก 13 ประเภทรางวัล พร้อมบรรยายพิเศษ “เปิดทริคเด็ดSME แจ้งเกิดบน TikTok” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต  

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า เซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมด้วย 2 หน่วยงานพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) จัดงานมอบรางวัล“เซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้ธีมงาน “SME โตไกลไปด้วยกัน” เพื่อเชิดชูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกกลุ่มสินค้า ในการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจและยกระดับคุณภาพสินค้าของตนเองสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งในปีนี้มีการแบ่งประเภทรางวัลทั้งสิ้น 13 ประเภท รวมจำนวนเอสเอ็มอีที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัลจำนวน 25 ราย  

ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีพี ออลล์

“จากการจัดงานมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างน่าภูมิใจ ไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น แพ็กเก็จจิ้งมีความทันสมัย สวยงามมากขึ้น ในขณะที่แบรนด์สินค้าดังระดับตำนานก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยังครองใจผู้บริโภคมาได้อย่างยาวนาน รวมถึงนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องของผู้ประกอบการ เซเว่น อีเลฟเว่น และหน่วยงานพันธมิตรทั้ง 2 ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอีมาตลอด จึงอยากขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชิดชูเกียรติเอสเอ็มอีที่สามารถยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสู่สากล ด้วยความเชื่อมั่นว่ารางวัลเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และต่อยอดโอกาสให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท ขณะเดียวกันผู้ได้รับรางวัลก็จะเป็นต้นแบบให้แก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ ในการพัฒนาสินค้าและธุรกิจของตนเองให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต” นายยุทธศักดิ์ กล่าว  

สำหรับความพิเศษของงานในปีนี้คือได้มีการเพิ่มประเภทรางวัลใหม่ขึ้นมาอีก 2 ประเภท ได้แก่ SME The Legend และ SME Young Entrepreneur รางวัลแรกจะมอบให้กับแบรนด์ดังระดับตำนานที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ที่ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและรักษาคุณภาพมาตรฐาน ส่วนรางวัลใหม่รางวัลที่สอง จะเน้นมอบให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีอายุน้อยกว่า 45 ปี หรือเป็นเจเนอเรชั่นแรก ที่มีความโดดเด่นในการทำตลาดและพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ภายในงานยังมีการจัดบูธแสดงสินค้าของผู้ที่ได้รับรางวัล พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปิดทริคเด็ด SME แจ้งเกิดบน TikTok” โดย แอ๊ม-ศรัณย์ แบ่งกุศลจิต Influencer ชื่อดัง เจ้าของช่อง TikTok การตลาดการเตลิด เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเอสเอ็มอีนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ สอดรับกับปณิธานที่ว่า “Giving and Sharing” 

นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการ สสว. กล่าวว่า งานมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน นอกจากจะเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยแล้ว ยังเป็นงานที่ช่วยติดอาวุธทางความรู้ให้กับผู้ประกอบเอสเอ็มอีอีกด้วย ผ่านหัวข้อการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่สอดรับกับพันธกิจหลักของ สสว.ภายใต้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ที่ต้องการส่งเสริมเอสเอ็มอีทุกกลุ่มให้เข้มแข็งและเติบโต รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน และต้องพัฒนาระบบนิเวศในการประกอบธุรกิจให้มีความคล่องตัว ด้วยการลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค เช่น เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เอสเอ็มอีไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) มีความตระหนักมาโดยตลอดว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดีพร้อม จึงได้ดำเนินงานตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการให้ชุมชนรักโรงงาน โรงงานรักชุมชน และสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนและอุตสาหกรรมอยู่ด้วยกันอย่างเป็นมิตร ก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น จากนโยบายดังกล่าว ดีพร้อม จึงมีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบโมเดลชุมชนดีพร้อม ภายใต้นโยบาย ดีพร้อมโต ประกอบด้วย โตได้ โตไว โตไกล โตให้ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจที่มีศักยภาพอยู่คู่กับชุมชนได้ ด้วยการเชื่อมโยงและประสานประโยชน์ระหว่างภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และชุมชน ขณะเดียวกัน ยังมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ผ่านความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในหลากหลายรูปแบบ โดยที่ผ่านมา ดีพร้อมได้มีความร่วมมือกับทาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดกิจกรรม DIPROM MOVE TO MODERN TRADE ซึ่งถือว่าได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีในการส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้เข้าสู่ตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ Modern Trade ได้อย่างแข็งแกร่ง อันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นบริบททั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสำหรับความร่วมมือในการมอบรางวัลเซเว่น อีเลฟเว่น เอสเอ็มอียั่งยืน 2022 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่ร่วมเชิดชูและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เอสเอ็มอีทุกอุตสาหกรรมในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพตัวเองต่อไป