เจียไต๋ มอบเมล็ดพันธุ์ผัก 5 แสนซอง สนับสนุนโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19

นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทร่วมส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารผ่านการสนับสนุน  โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเกษตรกรและประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวที่เป็นที่นิยม เติบโตเร็ว และปลูกง่าย เช่น คะน้ายอด ผักบุ้งเรียวไผ่ พริกขี้หนู และกะเพรา จำนวน 500,000 ซอง โดยแบ่งบรรจุเป็นชุดเพื่อมอบแก่ผู้ลงทะเบียนจำนวน 100,000 ชุด พร้อมข้อมูลความรู้เรื่องพืชผักและวิธีการเพาะปลูก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอรับชุดเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวผ่านเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร https://app.doae-gov.org/landing ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว เพื่อนำไปปลูกและรับประทาน สร้างเสริมสุขภาพที่ดี พร้อมลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงวิกฤตโควิด 19