‘เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5’ และ ‘เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10’ ทางเลือกลงทุน ส่งเสริมการออม ความเสี่ยงต่ำ ไม่เสียภาษี

การฝากเงินกับธนาคาร  เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของการออมสำหรับคนส่วนใหญ่  หลายครอบครัว พ่อแม่จะเปิดบัญชีให้กับลูก หรือโรงเรียนหลายแห่ง ก็ร่วมกับธนาคารมาเปิดบัญชีให้กับเด็กนักเรียน เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออม และส่งเสริมการมีวินัยในการออมเงิน  เป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับครอบครัวและประเทศต่อไป

ที่ผ่านมา “ธนาคารออมสิน” ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ  มีภารกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการออมให้กับภาคประชาชน  ด้วยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทุกครั้งนั้นคือ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ”

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ  ถือว่าเป็นรูปแบบเงินฝากที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับบัญชีเงินเผื่อเรียก แต่มีข้อแตกต่าง คือ การให้ผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า และที่สำคัญคือ สำหรับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นภาษีอีกด้วย

ล่าสุด ธนาคารออมสินได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝาก  เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5  และ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รักการออม  ด้วยรูปแบบการออมที่เหมาะกับเป้าหมาย และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกิดการออม เพื่อไว้เป็นหลักประกัน หรือเงินสำรองใช้จ่ายในอนาคต 

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5  ให้ผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อปี  โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 5 เดือน ส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10  กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 0.40% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 10 เดือน โดยบัญชีเงินฝากทั้งสองประเภท  สำหรับผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

ธนาคารออมสิน เปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย   โดยเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท  และสามารถฝากเพิ่มได้ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท  และเมื่อฝากครบกำหนดเวลาของแต่ละประเภทบัญชีแล้ว  ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก

ขณะเดียวกัน ผู้เปิดบัญชีสามารถถอนเงินเท่าใดก็ได้  และหากเป็นการถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก ก็ยังจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน

ผู้รักการออม และประชาชนทั่วไป ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ แบบนี้ หากสนใจสามารถติดต่อเปิดบัญชี เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5 และ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10  กับธนาคารออมสินได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2565 (หรือจนกว่าจะรับฝากครบวงเงิน)

 และสามารถอ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 5: www.gsb.or.th/personals/special-savings5

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 10: https://www.gsb.or.th/personals/special-savings10/

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook Fanpage  : GSB Society