“เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน” ดอกเบี้ยเบิ้มๆ แบบไม่เกรงใจใคร รับเต็ม ไม่เสียภาษี

“การออม” เป็นรากฐานของความมั่นคงทางการเงิน  แม้ว่าในคนยุคใหม่ อาจเห็นความสำคัญของการออมน้อยลง เนื่องจากแนวคิด พฤติกรรมและบริบททางสังคมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  แต่ถึงกระนั้น การออมก็ยังมีความสำคัญอยู่มาโดยตลอด

“ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคม”   ยังคงตระหนักถึงความสำคัญของการออมมาอย่างยาวนาน และที่ผ่านมา ได้ดำเนินภารกิจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการออมในภาคประชาชน  ผ่านการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากที่หลากหลาย และนำเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออมเพิ่มมากขึ้น

ล่าสุด ธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์  “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน” ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง 1.75% ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ 2.05% ต่อปี

สำหรับใครที่เป็นสายรักการออม สามารถเปิดบัญชีได้ โดยฝากเงินขั้นต่ำ 10,000 บาท และ ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด  และฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท อีกทั้งสำหรับบุคคลธรรมดา ยังจะได้รับดอกเบี้ยเต็ม ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

นอกจากนี้ ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ตามความต้องการทั้งจำนวนเงินและเวลา สามารถถอนครั้งละเท่าไรก็ได้ แต่การถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 13 เดือน  จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับการคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากประเภทเผื่อเรียก

สามารถติดต่อขอเปิดบัญชี “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน” กับธนาคารออมสินทุกสาขา ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/45Yp3ce

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.gsb.or.th และ Facebook Fanpage  : GSB Society

อย่าพลาดโอกาสดีๆ  รับดอกเบี้ยเบิ้มๆ แบบไม่เกรงใจใคร รับเต็มไม่เสียภาษี  กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน ของธนาคารออมสิน

⚠ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด