เคอรี่ เอ็กซ์เพรส ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี SET100, SETTHSI และ SETWB

รายงานข่าว​ เปิดเผยว่า​ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนีสำคัญสำหรับรอบครึ่งปีแรกของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน 2565) จากการประกาศผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย KEX ได้รับการคัดเลือกเข้าคำนวณใน SET100, SETTHSI และ SETWB โดย SET100 จะถูกคัดเลือกจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ซึ่งถือได้ว่ามีผลต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ 

ส่วน SETTHSI (SET Thailand Sustainability Investment) หรือ “หุ้นยั่งยืน” คัดเลือกจากหลักทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เป็นสำคัญ และ SETWB (SET Well-being) เป็นดัชนีที่สะท้อนศักยภาพในการแข่งขันของไทยและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัวของ GDP และนำมาสู่การสร้างรายได้แก่คนในประเทศ รวมถึงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยด้วย นอกจากนี้ KEX ยังถูกจัดเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์สำรองสำหรับ SET50 (Reserve List of SET50) ซึ่งถูกคัดเลือกมาจากกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 อันดับแรกอีกด้วย

นาย อเล็กซ์ อึ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KEX  กล่าวว่า​ หลัง​เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ​ เมื่อปลายปี 2563 นอกเหนือจากความเป็นผู้นำธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วน ส่งผลให้ทั้งปริมาณการจัดส่งพัสดุ รายได้ และจำนวนลูกค้าเติบโตอย่างโดดเด่นตลอดปี 2564 แล้ว​ KEX​ยังมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ทั้งยังตระหนักถึงบทบาทในการเป็นสื่อกลางเพื่อส่งมอบ “ความห่วงใย” ไปถึงมือผู้บริโภค โดยเริ่มตั้งแต่ความใส่ใจในพนักงานทุกคน ซึ่งถือเป็น “ด่านหน้า” ในการส่งต่อความปลอดภัยอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้า และสังคมโดยรวม  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ผ่านการจัดส่งพัสดุต่างๆ อาทิ จัดส่งยาและสิ่งของจำเป็น ไปถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ KEX ยังได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในแต่ละกลุ่มเป็นประจำผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โบรกเกอร์ต่างๆ รวมถึงช่องทางที่บริษัทฯ จัดขึ้นภายใต้งาน “CEO Connect” สะท้อนความพร้อมของ KEX ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านความเป็นผู้นำทางการแข่งขัน การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในยุคดิจิตอล สอดรับกับการเข้าคำนวณในดัชนี SET100, SETTHSI และ SETWB ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป ด้วยการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน