เคอรี่ จัดทีมเฉพาะกิจ หนุนสภากาชาดไทยสู้โควิด พร้อมส่งด่วน’กล่องพ้นภัย’ ให้ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน

นายวราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX เปิดเผยว่า KEX ได้จัดตั้ง “ทีมเฉพาะกิจ” สำหรับการสนับสนุนสภากาชาดไทย และองค์กรต่างๆ เพื่อจัดส่ง “กล่องพ้นภัย” ซึ่งประกอบไปด้วย ยาฟาวิพิราเวียร์, ปรอท, ที่วัดออกซิเจน, หน้ากากอนามัย, พาราเซตามอล, เจลแอลกอฮอล์, และชุดอาหารพร้อมรับประทานต่างๆ ให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กลุ่มสีเขียวที่ดูแลรักษาตัวเองที่บ้าน (Home Isolation)ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อในกลุ่มสีเขียว (กลุ่มที่ไม่มีอาการ อายุไม่เกิน 60 ปี และสุขภาพร่างกายแข็งแรง) สามารถรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านได้ เพื่อเป็นทางออกในการแก้ปัญหาเตียงไม่เพียงพอกับการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักในขณะนี้

วราวุธ นาถประดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)

“สิ่งนี้จะประสบความสำเร็จได้ ต้องอาศัยการประสานงานจากทุกภาคส่วน หนึ่งในนั้นคือ บริษัทจัดส่งหรือเดลิเวอรี่ ที่มีเครือข่ายพนักงานจัดส่งเป็นจำนวนมากและทำงานอย่างเป็นระบบ ช่วยเข้ามาเสริมกลไกในการส่งยาให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านให้เร็วยิ่งขึ้น โดยเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใย และความปลอดภัยไปถึงผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังกักตัวเองอยู่ที่บ้านผ่านพนักงานจัดส่งของเรา เพื่อให้คนไทยสามารถฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน”

สำหรับทีมเฉพาะกิจดังกล่าว เป็นทีมที่จัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในการจัดส่งยาให้ผู้ที่ทำ Home Isolationโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มกับพนักงานที่ทำการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไปของเคอรี่ เอ็กซ์เพรส  โดยพนักงานเฉพาะกิจชุดนี้ล้วนได้รับการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมไปถึงเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) และได้รับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยจะมีการสวมใส่ชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการรับเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

นายวราวุธ กล่าวว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีความห่วงใยกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ที่รุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้างในขณะนี้  ซึ่งนอกจากการส่งมอบ “กล่องพ้นภัย” ให้กับผู้ติดโควิด-19 ที่กักตัวอยู่ที่บ้านแล้ว บริษัทยังเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนมาตรการของภาครัฐในการลดการเดินทางออกจากบ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าว  ผ่านการจัดส่งพัสดุไปถึงมือผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งมอบความปลอดภัยให้กับคนไทยทุกครัวเรือนทั่วประเทศ