เคล็ดลับ วิธีซักผ้าให้ปลอดภัยจากโควิด-19

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แนะนำวิธีการซักล้างทำความสะอาดเสื้อผ้าให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 มีดังนี้

  1. หลีกเลี่ยงการสะบัดเสื้อผ้าในบ้าน ลดโอกาสฟุ้งกระจายของเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อน
  2. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง หลังจากนำเสื้อผ้าเข้าเครื่องซักผ้า เพื่อป้องกันการนำมือสกปรกมาสัมผัสใบหน้า
  3. แยกเสื้อผ้าของสมาชิกในบ้านที่มีอาการเจ็บป่วย
  4. ซักผ้าด้วยน้ำอุ่น 40-60 องศาเซลเซียส เพื่อช่วยกำจัดเชื้อไวรัส
  5. เช็ดทำความสะอาดถังหรือตะกร้าพักเสื้อผ้าด้วยแอลกอฮอล์ 70% เป็นประจำ

ที่มา อ. พญ.ปัทมา ต.วรพานิช