เครือซีพี เดินหน้าสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามต่อเนื่อง

เครือเจริญโภคภัณฑ์ปฏิบัติการเดินหน้าสนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามต่อเนื่องตามเจตนารมย์ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือฯ ในการเตรียมงบประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม โดยเมื่อเร็วๆนี้  นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) , ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน),  นายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ,  นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสื่อสารองค์กร บริษัท สยาม แม็คโคร จำกัด (มหาชน) และนางสาวรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ด้านบรรษัทสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกันเป็นผู้แทนองค์กร มอบอาหารและน้ำดื่ม และอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร จากโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล 4 แห่ง ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนรับมอบอาหาร น้ำดื่มและด้านการสื่อสาร ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อให้บริการเพื่อสังคมแก่ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนประมาณ 300 เตียงที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม กองทัพอากาศ 

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากโครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 กล่าวว่า เครือซีพีและบริษัทในเครือฯยินดีที่ได้รับใช้สังคมในโอกาสที่ต้องเผชิญหน้ากับวิกฤติโควิดระลอก 3 โดยจะส่งมอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นเสบียงให้กับโรงพยาบาลสนามตามความตั้งใจของท่านประธานอาวุโส เครือซีพี  ซึ่งในวันนี้เป็นการมอบเสบียงอาหารและการสื่อสารให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลจันทรุเบกษา โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ซึ่งต้องรับผิดชอบรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 เตียง โดยจะมอบอาหารและน้ำดื่มให้ 3 มื้อทุกวันในช่วงวิกฤติโควิด-19  ระลอกนี้

พลอากาศโท ธนวิตต กล่าวว่า ขอขอบคุณเครือซีพี ในการสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง ถือเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ง ทั้งนี้ การสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นการแสดงน้ำใจและกำลังเสริมสำคัญในการช่วยประเทศไทยให้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้

ก่อนหน้านี้โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19 ได้มอบอาหารน้ำดื่ม และด้านการสื่อสารแก่โรงพยาบาลสนาม-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และนอกจากโรงพยาบาลในกองทัพอากาศที่ได้เริ่มส่งมอบในวันนี้ จะทยอยเดินหน้าส่งมอบกำลังใจเพื่อแบ่งเบาภาระแก่โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสนามของ รพ.รามาธิบดี โรงพยาบาลสนามของ รพ.พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลสนามของ รพ.ตำรวจ โรงพยาบาลสนามในสังกัดกองทัพเรือต่อไป