เครือซีพี จับมือภาครัฐและชุมชน ปลูกป่าต้นน้ำภาคเหนือ ช่วยลดโลกร้อน

รายงานข่าว เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกับภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม และ น่าน จัดกิจกรรม “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน พื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน” ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 508,224 ต้น พื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่ ในช่วงปี 2559-2562 และในปี 2563 นี้ เริ่มต้นด้วยการปลูกต้นไม้พื้นที่ต้นน้ำยมเป็นแห่งแรก ในพื้นที่บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมครั้งนี้ มีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารเครือซีพี โดยนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด นำพนักงานซีพีอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา และชาวบ้านในชุมชนกว่า 250 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นเเคนา ราชพฤกษ์ ต้นหว้า พยุง ตะเคียนทอง สารภี ยางนา สัก ไผ่ และมะม่วง ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เติบโตได้ดีและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่

นายจอมกิตติ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน มาตั้งแต่ปี 2559–2562 โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำยม ณ บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เป็นการเริ่มต้นโครงการในพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือ ประจำปี 2563 เป็นแห่งแรก และจะทยอยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำปิง วัง และน่าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศน์

ป่าต้นน้ำแห่งนี้ ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ คนในชุมชน โดยส่งเสริมการปลูกไผ่และพืชมูลค่าสูง เช่น กาแฟโรบัสต้า เป็นการเพิ่มอาชีพทางเลือก ปรับเปลี่ยนวิถีการเกษตรและเกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน พื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน” ยังคงเดินหน้าปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในปีนี้ทั้งหมดรวม 100,000 ต้น