เกษตรกรเฮ! ได้นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรคนใหม่ “สิทธิพันธ์” รับไม้ต่อ “สุรชัย” พัฒนาวงการหมูยั่งยืน

สิทธิพันธ์ ธนาเกรียรติภิญโญ

รายงานข่าว เปิดเผยว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ มีวาระพิจารณาการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ โดยสมาชิกสมาคมฯ จากทั่วประเทศ จำนวน 438 คน มีมติเป็นเอกฉันท์ลงคะแนนเสียงให้ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกรียรติภิญโญ เป็นนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ วาระปี 2566-2568

ทั้งนี้ นายสิทธิพันธ์ ธนาเกรียรติภิญโญ มีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ และมีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรไทย จากความทุ่มเทเพื่อพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรมฯนี้ ให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในประเทศไทย นายสิทธิพันธ์ เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันการแก้ปัญหาและดำเนินการจัดเวทีสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหารวมถึงวิธีการป้องกันโรค และการบริหารจัดการฟาร์มให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ทั้งในเขตภาคอีสานและในภูมิภาคต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นแกนนำในการต่อต้านการนำเข้าหมูจากอเมริกา เป็นแกนหลักในการติดตามการปราบปรามการลักลอบนำเข้าหมู่เถื่อน รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร เพื่อผลักดันให้สุกรเป็นสินค้าปศุสัตว์เรือธงที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับคนไทย และพัฒนาอาชีพเกษตรกรเลี้ยงหมูอย่างยั่งยืน

สำหรับนายสุรชัย สุทธิธรรม ซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รั้งตำแหน่งนี้มานานกว่า 23 ปี ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของวงการหมูของไทย ที่มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ ในการผลักดันอาชีพการเลี้ยงหมูให้ก้าวหน้า มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาค สร้างอาหารปลอดภัยให้กับคนไทยมาตลอด ที่สำคัญยังสร้างผลงานอันโดดเด่น ทั้งการพัฒนาการเลี้ยงหมูด้วยเทคโนโลยี การขับเคลื่อนนโยบายการยกเลิกการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงหมู จนกระทั่งกลายเป็นกฎหมายมานานกว่า 20 ปี รวมถึงการแก้ปัญหา ASF ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องเกษตรกรอย่างเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำในการต่อสู้กับกระบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนจากต่างประเทศ เพื่อปกป้องผู้เลี้ยงหมูให้มีความมั่นคงในอาชีพ

ที่สำคัญ การทำงานเพื่อเกษตรกรไทยทั้งหมด ยังเป็นการทำงานเคียงข้างกับนายกสมาคมฯคนใหม่มาโดยตลอด หลังจากนี้อุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูภายใต้การนำของ นายสิทธิพันธ์ จากการส่งไม้ต่อของอดีตนายกฯ จึงเป็น “การทำงานอย่างไร้รอยต่อ”

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก น.สพ. สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยเกษตรกรทั่วประเทศใช้โอกาสนี้ ขอบคุณอธิบดีสมชวน ที่สนับสนุนและผลักดันเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเดินหน้าปราบปรามหมูเถื่อนมาอย่างต่อเนื่อง จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย พร้อมให้กำลังใจในการทำงานเพื่อเกษตรกรไทยต่อไป