อาหารแปรรูป-แช่แข็ง อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟได้ปลอดภัย

บทความ โดย รศ.ดร.กิติพงศ์ อัศตรกุล
​ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
​คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.กิติพงศ์ อัศตรกุล

วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน เน้นความสะดวกและประหยัดเวลา การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว โดยผ่านการถนอมอาหารด้วยการแช่เย็นหรือแช่งเยือกแข็ง และนำมาอุ่นร้อนด้วยเตาไมโครเวฟเพื่อเป็นอาหารพร้อมรับประทาน ทำให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบาย จึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วได้เป็นอย่างดี

การอุ่นอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ เกิดจากการที่คลื่นไมโครเวฟทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารเกิดการสั่นและทำให้เกิดความร้อนขึ้น ส่งผลให้อาหารร้อนและสุกอย่างรวดเร็ว โดยที่คลื่นไมโครเวฟไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

​สำหรับ​ผลิตภัณฑ์อาหารที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟตามร้านสะดวกซื้อ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป หรืออาหารแช่แข็ง ที่มาจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ผ่านการรับรองให้สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย ผู้บริโภคจึงสามารถรับประทานอาหารที่ผ่านการอุ่นร้อนด้วยเตาไมโครเวฟได้โดยไม่ต้องกังวล เพียงผู้บริโภคปฏิบัติตามคำแนะนำ เช่น ใช้ระยะเวลาอุ่นอาหารในเตาไมโครเวฟตามที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์ หรือไม่นำบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือภาชนะที่มีสัญญลักษณ์ใช้ครั้งเดียวกลับมาใช้ซ้ำ เท่านี้ก็ทำให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกกับอาหารในการอุ่นด้วยเตาไมโครเวฟ

ส่วนผู้บริโภคที่มีความกังวลในการรับประทานอาหารแปรรูป หรืออาหารแช่แข็ง ขอยืนยันว่า สามารถรับประทานอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ใช้หลักการเดินทางสายกลาง ไม่รับประทานอาหารบางประเภทเยอะจนเกินไป เพราะอาจทำให้ขาดสารอาหารที่จะได้รับจากอาหารอื่น ๆ จึงควรรับประทานอาหารให้หลากหลาย ควบคู่กับการออกกำลังและพักผ่อนให้เพียงพอ

​สำหรับคำแนะนำในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป หรืออาหารแช่แข็ง ควรให้ความสำคัญกับข้อมูลฉลากโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสมและปลอดภัย นอกจากนี้ ควรสังเกตวันผลิตและวันหมดอายุ หากอาหารหมดอายุไม่ควรบริโภคเพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพได้

​ด้านผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ต้องปฏิบัติตามมาตฐานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้าดังกล่าวรับประทานได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้แนะนำว่าผู้บริโภคอย่ากังวลมากจนเกินไป เพราะความกังวลจะทำให้เกิดความเครียด ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงแนะนำให้บริโภคอาหารให้หลากหลาย และไม่บริโภคมากจนเกินไป ก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภค

​สำหรับการใช้เตาไมโครเวฟอย่างปลอดภัย ผู้บริโภคควรอ่านคู่มือและปฏิบัติตามขั้นตอน หมั่นดูแลทำความสะอาดของเครื่องอย่างสม่ำเสมอ หากเตาไมโครเวฟเกิดสนิมหรือเป็นรอยทะลุ อาจเกิดรอยรั่วและเป็นอันตรายกับผู้ใช้ได้ ระวังตรวจสอบไม่ให้เกิดการชำรุดและควรส่งซ่อมโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ที่สำคัญควรเลือกภาชนะที่ทนความร้อน เช่น ชามแก้ว จานเซรามิก ชามกระเบื้อง พลาสติกที่เข้าเตาไมโครเวฟได้ ไม่ใช้ภาชนะโลหะทุกชนิดกับเตาไมโครเวฟ เพราะอาจทำให้เกิดประกายไฟและอาจทำให้ไฟลุกไหม้ได้