ออมสิน เอาใจลูกค้าสายกรีน ปล่อย “สินเชื่อบุคคล GSB Go Green” สำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ – ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า

“? สินเชื่อบุคคล GSB Go Green
✨ สำหรับเพื่อติดตั้ง Solar Cell หรือ Solar Rooftop
✨ สำหรับซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV) / รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) / รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า / ติดตั้ง EV Charger
✨ ซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5

? ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99%* ต่อปี (นาน 3 เดือนแรก)
? ผ่อนต่ำแสนละ 199* บาท/เดือน (นาน 3 เดือนแรก)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 ธันวาคม 2566

จุดเด่น
  • เพื่อติดตั้ง Solar Cell หรือ Solar Rooftop ติดตั้ง EV Charger สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า
  • เพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
  • เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงาน
  • ดอกเบี้ยพิเศษ คงที่ 1.99% นาน 3 เดือนแรก
  • ผ่อนต่ำแสนละ 199 บาท/เดือน นาน 3 เดือนแรก

?? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3MRSR2l
หรือสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

⚠️ เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด