ออมสิน เปิดตัวเงินฝากปันน้ำใจ ดอกเบี้ย 1.2% ชวนทำดีปันดอกเบี้ยช่วยสังคมผ่าน 4 มูลนิธิ

✨ ออมสินชวนร่วมทำความดี…ฝากเงินกับออมสิน รับประโยชน์ 2 ต่อ กับเงินฝากปันน้ำใจ (เผื่อเรียกพิเศษ) รับดอกเบี้ยเงินฝาก 1.20% ต่อปี ดอกเบี้ยรับเต็มไม่เสียภาษี
ต่อที่ 1 : ผู้ฝากได้รับ 1.00% ต่อปี (สูงกว่า ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน)
ต่อที่ 2 : ได้ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม 0.20% ต่อปี

ส่งมอบความสุขแบ่งปันให้กัน ได้ช่วยเหลือสังคม และได้ลดหย่อนภาษี
? เพียงลงทะเบียนรับฝาก และเลือกมูลนิธิที่ต้องการสนับสนุนได้จาก 4 มูลนิธิที่ร่วมโครงการ (เลือกได้มากกว่า 1 มูลนิธิ) ได้เลยที่ >> https://bit.ly/47coaya
ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีแนวทางสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ด้านขจัดความยากจน ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้านลดความเหลื่อมล้ำ และด้านการปกป้อง ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
✔️ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
✔️ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
✔️ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
✔️ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
▪ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
▪ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน
▪ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
▪ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 ต่อปี โดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี และบริจาคเงินในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือสังคม

? เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 66 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
อ่านรายละเอียด > https://www.gsb.or.th/news/gsbpr28-66/
⚠ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด