ออมสิน ปลื้ม คว้ารางวัลองค์กรบริหารจัดการเป็นเลิศ ของเวที APEA 2021

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน ได้รับรางวัล The Prestigious Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 ในสาขา Corporate Excellence องค์กรที่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศประเภทธุรกิจการเงิน ภายในงานประกาศผลรางวัล APEA 2021 ซึ่ง Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชียจัดขึ้น ในรูปแบบ Virtual Platform

สำหรับรางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย โดยมอบให้กับองค์กรที่มีการบริการจัดการที่เป็นเลิศ มีผลการดำเนินงานโดดเด่น สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การบริหารงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างบูรณาการ ซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของธนาคารออมสิน กับการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนฐานราก และผู้ประกอบการ SMEs ในการช่วยยกระดับรายได้ คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ผ่านมาตรการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม