ออมสิน ตอบโจทย์ทุกความต้องการเรื่องบ้านด้วย “สินเชื่อเคหะ”

✅️ ตอบโจทย์ครบ ทุกความต้องการเรื่องบ้าน ด้วยสินเชื่อเคหะ กู้ซื้อบ้านง่าย ๆ ผ่อนสบาย ฟรีค่าใช้จ่าย*

? ผ่อนต่ำล้านละ 3,555 บาท/เดือน (นาน 6 เดือนแรก)
? ดอกเบี้ย ปีแรก 3.140% (MRR-3.855%) ต่อปี
? *ฟรี‼ ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ค่าบริการสินเชื่อ
? ยื่นกู้ได้ตั้งเเต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2566
อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติผู้กู้ :

  1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หลักประกัน :

  1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
  2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

?? สมัครขอสินเชื่อคลิก > https://bit.ly/443QQHh
หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

⚠️ เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด