ออมสิน จัดให้ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน” ดอกเบี้ยสูงโดนใจ ผลตอบแทนคุ้ม ไม่เสียภาษี

? เงินฝากดอกเบี้ยสูงโดนใจ ผลตอบแทนไว ไม่เสียภาษี* กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 8 เดือน รับอัตราดอกเบี้ย 1.32% ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.55% ต่อปี)

เงื่อนไขการฝาก

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 2. บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
 3. นิติบุคคลทุกประเภท
 4. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 

อัตราดอกเบี้ยต่อปี 1.32 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.55 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ย

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 • เมื่อฝากครบ 8 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก
 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

? เปิดรับฝากวันที่ 1 – 30 มิ.ย. 66 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
รายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/44j9Fag
⚠️ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด