ออมสิน​ มอบสิทธิพิเศษกลุ่ม​ LGBTQ+ ให้กู้ร่วมซื้อบ้าน​ ดอกเบี้ยต่ำ​ ผ่อนสบาย

? พลัสความรัก เพิ่มความสุข กู้ร่วมซื้อบ้านกับธนาคารออมสินง่าย ๆ สำหรับกลุ่ม LGBTQ+ … ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย
พิเศษ สำหรับวงเงินกู้สินเชื่อเคหะต่อสัญญา ตั้งแต่ 3,000,000 บาทขึ้นไป
✨️ รับ Gift Card Centara มูลค่า 3,000 บาท จำกัดจำนวน 77 สัญญาแรก
✨️ รับ Gift Card Centara มูลค่า 5,000 บาท ที่มีวงเงินกู้สูงสุด จำนวน 2 สัญญา
ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
? ดอกเบี้ยต่ำ (เป็นไปตามโปรโมชันสินเชื่อเคหะที่ลูกค้าเลือกใช้)
? ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
▪️ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
▪️ ยื่นกู้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
▪️ อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติผู้กู้ :

  1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  4. เป็นการกู้ร่วมในลักษณะของคู่เพื่อน / คู่รักที่ไม่จำกัดเพศ

หลักประกัน :

  1. ที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
  2. หลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารประกาศกำหนด


สมัครขอสินเชื่อคลิก > https://bit.ly/3C3K6gH
หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
⚠️ เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด