ออมสินใจดี จัดให้ “สินเชื่อเคหะบ้านหลังแรก” ผ่อนสบาย ฟรีค่าใช้จ่าย

??‍♀️ เริ่มต้นทำงาน ก็มีบ้านหลังแรกได้ง่าย ๆ ออมสินใจดีจัดให้…มีบ้านหลังแรกง่าย ๆ ผ่อนสบาย ฟรีค่าใช้จ่าย

กับสินเชื่อเคหะบ้านหลังแรก

? ผ่อนต่ำล้านละ 4,000 บาท/เดือน (3 ปีแรก)

? ดอกเบี้ยคงที่ 3.990% ต่อปี (3 ปีแรก)

? ฟรี‼ ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ค่าบริการสินเชื่อ และสนับสนุนค่าจดจำนอง

? ยื่นกู้ได้ตั้งเเต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2566

คุณสมบัติผู้กู้ 

  1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน
  4. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
    • 4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
    • 4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
?? สมัครคลิก > https://bit.ly/3q81g9U
หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
⚠️ *เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด