ออมสินปล่อย สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” สำหรับข้าราชการ-พนง.รัฐวิสาหกิจ

สินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” เป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินออกผลิตภัณฑ์มาสำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

กำหนดวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท และผ่อนนานสูงสุดนาน 10 เดือน

คุณสมบัติผู้กู้

  1. เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)
  2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  4. ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

อัตราดอกเบี้ย 5.995% (MRR-0.25%) หรือ 6.245% (MRR)*

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565 (จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565)

ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

สมัครเลย > https://bit.ly/3rWF6FK

รายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/3rZsWw2

*ขึ้นอยู่กับข้อตกลงเงื่อนไขของเเต่ละหน่วยงาน
** เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด