ออมสินชวนโหลดสติกเกอร์ไลน์​ “GSB NOW x น้องออมโม่” ลุ้นรับรางวัลทุกการดาวน์โหลด

ทุกการดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ชุด “GSB NOW x น้องออมโม่” มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล พวงกุญแจ Labubu และ Crybaby สุดปัง มากกว่า 10 รางวัล*

👉🏻โหลดเลย! ฟรี >> https://shorturl.asia/16ePu ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม – 25 สิงหาคม 2567 เท่านั้น

ติดตามประกาศผลผู้โชคดีผ่านช่องทาง LINE GSB NOW

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

  • 1. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นเพื่อนกับ LINE Official Account GSB NOW พร้อมตอบแบบสอบถามและดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ชุด GSB NOW x น้องออมโม่ ในระยะเวลาที่กำหนด มีสิทธิลุ้นรับของรางวัล Art Toy สุดปัง ดังนี้ – ตั้งแต่ วันที่ 28 พ.ค.67 – 30 มิ.ย.67 ลุ้นรับ! กล่องสุ่ม LABUBU Macaron (คละสี) จำนวน 10 รางวัลประกาศผลผู้โชคดีวันที่ 20 ก.ค. 67 เวลา 12.00 น. ผ่าน LINE GSB NOW – ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 ก.ค.67 ลุ้นรับ! CRYBABY CHEER UP, BABY! SERIES-Plush Doll Pendant จำนวน 3 รางวัล ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 20 ส.ค. 67 เวลา 12.00 น. ผ่าน LINE GSB NOW
  • 2. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • 3. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากตัวแทนของธนาคารออมสินเพื่อยืนยันรับสิทธิ์ หากติดต่อผู้โชคดีไม่ได้ภายใน 3 วัน จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • 4. ของรางวัลจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งยืนยันสิทธิ์ภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ประกาศผลผู้โชคดี ธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หากสินค้ามีการชำรุด หรือ สูญหายจากการขนส่ง และ สงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลใหม่ในทุกกรณี
  • 5. ผู้ที่ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ์ด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้า อันอาจเป็นผลทำให้สินค้าสูญหายหรือถูกตีกลับ
  • 6. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ท่านอื่น ๆ ได้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
  • 7. ผู้ร่วมกิจกรรมยินดีและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งการตัดสินของคณะกรรมการการจัดกิจกรรม
  • 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณารางวัล 1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  • 10. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด