ออมสินฉลองครบ 111 ปี จัดดบ.เงินฝากสูงสุดคุ้มกับ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน”

ธนาคารออมสิน ฉลองครบ 111 ปี ออก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน” รับดอกเบี้ยเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี

รายละเอียดเงินฝาก :

เงื่อนไขการฝาก

  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  2. บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
  3. นิติบุคคลทุกประเภท
  4. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.61 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.89 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

  • ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 2567 

รายละเอียดเพิ่มเติม > https://shorturl.asia/3p0gz

⚠ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด