ออมสิน จัดโปรฯเด็ด เกษียณแล้วเงินมีใช้ กับ “สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน”

??‍???‍ โปรโมชันดี ๆ แบบนี้รอช้าไม่ได้ เกษียณแล้วเงินมีใช้ อยากไปเที่ยวที่ไหน ต้องได้ไป กับสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน (ที่มีหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด)

?พิเศษสุด? สำหรับลูกค้ารายใหม่อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 66 รับของสมนาคุณดังนี้
? วงเงินกู้ 200,001 – 499,999 บาท รับฟรี กระเป๋าพับได้ GSB (มูลค่าใบละ 99 บาท) จำนวน 1 ใบ (จำกัด 500 รายแรก)
⛱️ วงเงินกู้ 500,000 – 999,999 บาท รับฟรี ร่มไม้เท้า GSB (มูลค่าคันละ 250 บาท) จำนวน 1 คัน (จำกัด 200 รายแรก)
⏲️ วงเงินกู้ 1 ล้านบาท ขึ้นไป รับฟรี เครื่องชั่งน้ำหนักวัดดัชนีมวลกาย (มูลค่าเครื่องละ 1,200 บาท) จำนวน 1 เครื่อง (จำกัด 250 รายแรก)

คุณสมบัติผู้กู้

  • เป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด หรือ เป็นลูกจ้างประจำ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำเหน็จรายเดือนที่ ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน จำนวนเงินบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  • เป็นของผู้กู้
  • เป็นหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงินฉบับจริง

✅️ อัตราดอกเบี้ย 4.240% ต่อปี (MRR-2.505%)
✅️ วงเงินกู้สูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอด
✅️ ฟรี ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
⏰ ระยะเวลาโปรโมชันอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธ.ค. 66

? สนใจติดต่อธนาคารออมสินทุกสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/431QLUh
? เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ?