ออมง่าย ทุนไม่หาย แถมลุ้นรางวัล ผ่าน Mymo กับ “สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี”

? เริ่มต้นออมเงินง่ายๆ ทุนไม่หาย แถมได้รับดอกเบี้ยเพิ่ม พร้อมให้ลุ้นรับเงินรางวัลกันแบบยาวๆ กับสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ฝากเลยง่ายๆที่ MyMo…

? รับดอกเบี้ยเพิ่ม 0.25% ต่อปี
? ลุ้นเพิ่ม รางวัลพิเศษ รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 20 รางวัล (ออกรางวัลทุกๆ 3 เดือน รวม 40 รางวัล)
? พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท

? ดอกเบี้ยและเงินรางวัลไม่เสียภาษี
? ออกรางวัลพิเศษ รวม 2 ครั้ง ครั้งละ 20 รางวัล (ในวันที่ 16 ส.ค. 66 และ 16 พ.ย. 66)

จุดเด่น

สลากดิจิทัล อายุ 1 ปี งวดที่ 18 หน่วยละ 20 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 3 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติ

ครบอายุได้รับเงินต้นคืน

ลุ้นรางวัลได้ทุกเดือน รางวัลที่ 1 : 3 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

มูลค่าการลงทุนต่อหน่วยไม่มาก

สามารถตั้งชื่อนามแฝงได้ตามที่ต้องการ (ไม่เกินจำนวนตัวอักษรและวรรคที่ธนาคารกำหนด)

? ฝากเลยที่ MyMo
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 66 เป็นต้นไป หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม > https://bit.ly/43tRjSd
? เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ?