อย.เตือน ดื่มน้ำต้มกระเทียม รักษาโควิดไม่ได้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ) เผยแพร่บทความ อย่าเชื่อ ดื่มน้ำต้มกระเทียม รักษาโรคโควิด-19 โดยมีเนื้อหาว่า

โรคโควิด-19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง และก็มีเรื่องแชร์ผิด ๆ บนโลกออนไลน์เกี่ยวกับการรักษาโรคโควิด-19 ว่า “ดื่มน้ำต้มกระเทียม ช่วยรักษาโรคโควิด-19 ได้” นั้น

กระเทียม เป็นสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานมีสรรพคุณทางยา ใช้ในการบรรเทาอาการกลาก เกลื้อน ไม่ได้มีฤทธิ์ในการยับยั้งโรคโควิด-19 ได้ ดังนั้น ข่าวแชร์ดังกล่าว ไม่เป็นความจริง

วิธีป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 สามารถทำได้โดย

  • กินร้อน ช้อนส่วนตัว
  • ใส่หน้ากากอนามัย
  • หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
  • หลีกเลี่ยงชุมชน/สถานที่แออัด
  • ทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย ๆ
  • รักษาระยะห่างทางสังคม 1 – 2 เมตร