องค์กรนานาชาติชื่นชม ‘ฟาร์มไก่อัจฉริยะ ซีพีเอฟ’ ต้นแบบการผลิตอาหารคุณภาพสู่ผู้บริโภค

กรมปศุสัตว์ และสมาชิกองค์กรการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization: APO) จาก 19 ประเทศ ชื่นชมฟาร์มกรอกสมบูรณ์ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นต้นแบบฟาร์มไก่อัจฉริยะ (Smart Farm) ที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลทันสมัยช่วยยกระดับประสิทธิภาพการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมจะนำความรู้และแนวทางไปถ่ายทอดและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยทั่วเอเชียแปซิฟิก ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับภูมิภาค

นางสาวรัชฎา อสิสนธิสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมโครงการพิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า การเยี่ยมชมฟาร์มกรอกสมบูรณ์ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกองค์กร APO ทั่วเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นข้าราชการ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา และเกษตรกรได้เรียนรู้ระบบฟาร์มอัจฉริยะ รวมถึงนำข้อดีและแนวปฏิบัติที่ดีในการเลี้ยงไก่เนื้อ ประยุกต์ใช้พัฒนาภาคปศุสัตว์ของภูมิภาคให้ทันสมัยตั้งแต่ระดับเกษตรกรจนถึงระดับนโยบาย รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีขีดความสามารถสูงขึ้น

“ขอขอบคุณ ซีพีเอฟ ที่ให้สมาชิก APO ได้ร่วมศึกษาดูงานและความสำเร็จของระบบฟาร์มอัจฉริยะของการเลี้ยงไก่ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคปศุสัตว์จาก 19 ประเทศในเอเชียจะได้นำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะของการเลี้ยงไก่เนื้อในประเทศต่อไป ซึ่งจะช่วยสร้างประโยชน์ต่อการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและการสร้างความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคเอเชีย” นางสาวรัชฎา กล่าว

รองศาสตราจารย์ มุกุนด์ มโรเตรา คาดำ (Dr. Mukund Marotrao Kadam) อาจารย์ของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสัตว์ปีก ภาควิชาสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สัตว์และประมงมหาราษฏระ เมืองนาคปุระ ประเทศอินเดีย กล่าวว่า สมาชิก APO ที่มาจากหลายประเทศประทับใจและได้รับความรู้เรื่องการบริหารจัดการฟาร์มที่ดี รวมถึงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ในฟาร์มอัจฉริยะของซีพีเอฟ และจะนำความรู้ที่ได้จากวันนี้ ส่งต่อให้กับเกษตรกร นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาภาคปศุสัตว์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายสุรเชษฐ ปิ่นเกล้า ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจไก่เนื้อ-เป็ดเนื้อครบวงจร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการพัฒนา “ฟาร์มอัจฉริยะ” (Smart Farm) ที่ทันสมัย และคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย ปลอดสารสู่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ฟาร์มกรอกสมบูรณ์ ได้รับคัดเลือกจากกรมปศุสัตว์ให้เป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาดูงานของสมาชิกองค์กรการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย จาก 19 ประเทศ ที่มาร่วมงานสัมมนานานาชาติ Multicountry Observational Study Mission on smart Poultry Farming เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์และจัดการสวัสดิภาพสัตว์ เพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรรายย่อยได้สามารถเพิ่มผลผลิต พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์

ฟาร์มกรอกสมบูรณ์ เป็นฟาร์มไก่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ระบบดิจิทัล และกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ ในการบริหารและการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ เช่น ระบบให้อาหารและน้ำ การควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของสัตว์ในแต่ละช่วงวัย ใช้เทคโนโลยี IoT ในการแสดงผลการเลี้ยงความเป็นอยู่และดูแลสุขภาพของสัตว์แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ได้เนื้อไก่ปลอดภัย ปราศจากยาปฏิชีวนะ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ภายใต้แบรนด์ไก่เบญจา ไก่เลี้ยงด้วยซูเปอร์ฟู้ดชั้นดี เติบโตแข็งแรงตามธรรมชาติ ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะและสารเร่งโตตลอดการเลี้ยงดู และยังมีโอเมก้า 3 สูง การันตีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก อาทิ รางวัล “สุดยอดรสชาติอาหารระดับโลก ประจำปี 2022” หรือ Superior Taste Award 2022 จากสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute และ “สุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับโลก” (Top Innovative Product) จากงาน Thaifex 2019

ทั้งนี้ องค์กรการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย เป็นองค์การระหว่างประเทศของรัฐบาลในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพให้กับประเทศสมาชิก สำหรับการเยี่ยมชมฟาร์มกรอกสมบูรณ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสัมมนานานาชาติ Multicountry Observational Study Mission on Smart Poultry Farming เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปศุสัตว์ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ SME ในภาคปศุสัตว์