หยุดพฤติกรรมผิดๆ เสี่ยงดื้อยา

#เกรียนสุขภาพดี

อาการดื้อยา เกิดจากการที่ใช้ยามากเกินไปจนเชื้อโรคพัฒนาตัวเองให้สามารถต่อต้านได้ด้วยตัวเอง  นอกจากนี้ ยังเกิดจากพฤติกรรมการใช้ยาด้วยว่าถูกวิธีหรือไม่

สาเหตุหนึ่งมาจากการที่คนไทยสามารถหาซื้อยากินเองตามร้านขายยาได้ง่ายๆ  โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์  พอผู้ป่วยซื้อยาได้เอง ก็มีโอกาสที่จะได้ยาฆ่าเชื้อหรือยาต้านแบคทีเรียมา โดยที่เข้าใจว่าคือยาแก้อักเสบซึ่งทานแล้วจะหายได้ทุกโรค จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้ยาต้านแบคทีเรียโดยไม่จำเป็น ทั้งๆที่จริงแล้ว ยาแก้อักเสบ กับยาต้านแบคทีเรีย นั้นแตกต่างกัน

พฤติกรรมที่เสี่ยงทำให้เกิดอาการดื้อยา ที่ควรหลีกเลี่ยง คือ เอะอะกินยาดักไว้ก่อน กินยาปฏิชีวนะบ่อยๆ และไม่แยกว่าเป็นโรคจากไวรัสหรือแบคทีเรีย กินยาที่ขอแบ่งจากคนอ่ื่นมา ซึ่งอาจไม่ครบปริมาณยาที่ต้องทาน

ทางที่ดี ควรพบแพทย์เพื่อจะได้รับการวินิจฉัยโรคและจ่ายยามารักษาอย่างถูกต้อง

 

ขอบคุณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย