ส.กุ้งตะวันออกไทย จับมือจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมกินอาหารทะเลปลอดภัย

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด สมาคมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ชมรมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรีแปลงใหญ่ปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม”สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ลี้ยงสัตว์น้ำจันทบุรี จากสถานการณ์โควิด-19″ เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยนำสินคำจากเกษตรกรผู้เลี้ยงมาจำหน่ายและจัดให้มีตัวอย่างมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสัตว์น้ำจันท์ปลอดโควิด-19 ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล มีเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง และผู้ประกอบกิจการสัตว์น้ำอยู่จำนวนมาก โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน ร่วมให้กำลังใจและเลือกซื้ออาหารทะเลที่มาออกร้านจำหน่าย อาทิ กุ้งทะเล ปลากะพง ปูทะเล ทั้งสดและปรุงสุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

นพ.อภิรักษ์ พิศุทธ์อาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี กล่าวยืนยันว่า อาหารทะเลไม่ใช่พาหะในการแพร่เชื้อโควิด -19 แต่การจับอาหารทะเลสดขอให้สวมใส่ถุงมือ หรือ ภาชนะเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนและควรรับประทานอาหารด้วยการปรุงสุกเพื่อความปลอดภัย

ด้านนางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีกระบวนการป้องกันการปนเปื้อนอย่างเข้มงวด