ส.กุ้งตะวันออกไทย จัดงาน Thai Aqua Expo 2020 นำสัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างยั่งยืน

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย โดยนางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นายอุดร ส่งเสริม รองประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ (COC) จังหวัดระยอง แถลงข่าวจัดงาน “สัตว์น้ำไทย 2020” (Thai Aqua Expo 2020) ภายใต้แนวความคิด “สัตว์น้ำไทย ก้าวอย่างไร ให้ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ บางคล้า ฉะเชิงเทรา

นายอุดร เปิดเผยว่า ในงานยังมีการเผยแพร่ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดสัตว์น้ำในประเทศและตลาดโลก สู่การผลิตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ

และเป็นโอกาสดีที่เกษตร​กรผู้เพาะเลี้ยง​สัตว์​น้ำจะได้รับรู้​ข้อมูลและรับทราบสถานการณ์​หลังโควิด-19 ซึ่งจะช่วยในการปรับตัวและปรับปรุงฟาร์ม การบริหารจัดการและผลผลิต​ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

นอกจากนี้ จะมีการแสดงนิทรรศการจากผู้ค้าปัจจัยการผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 70 บูธ มาร่วมนำเสนอนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ทั้งกุ้งและปลา รวมถึงความรู้ทางวิชาการ การลดต้นทุน การขาย การตลาด รวมถึงปัญหาอุปสรรคการนำเข้า-ส่งออก เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในงานด้วย