“สี” กล่องอาหารสำเร็จรูป CPF บอกอะไร?

ปัจจุบันการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปในร้านสะดวกซื้อเป็นเรื่องปกติที่หลายคนคุ้นเคย เพราะนอกจากความสะดวกที่ได้รับแล้ว ผู้บริโภคยังได้รับความเอร็ดอร่อยจากรสชาติที่ผ่านการวิจัยพัฒนามาอย่างดี ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และคุณภาพอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเพื่อความสะอาดปลอดภัยนี่เอง อาหารสำเร็จรูปเหล่านั้นจึงต้องมี “บรรจุภัณฑ์” ที่จะช่วยห่อหุ้มหรือบรรจุสินค้าอาหารพร้อมรับประทานเหล่านั้นให้สามารถผ่านกระบวนการผลิต การขนส่ง การเก็บรักษาในสภาวะที่ระบุไว้บนฉลากได้ตามอายุการเก็บรักษา รวมถึงสามารถอุ่นร้อนเพื่อรับประทานได้ตามวิธีการที่ระบุบนฉลากสินค้าอย่างปลอดภัย ขณะที่บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสำเร็จรูปมีหลายลักษณะรวมถึงมีหลายสีด้วย เกิดเป็นคำถามว่าแต่ละสีนั้น บ่งบอกถึงอะไร และแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่มีผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปให้ผู้บริโภคได้เลือกสรรมากมาย

นลินี โรบินสัน

นลินี โรบินสัน ผู้บริหารสูงสุดด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ (CPF RD Center) หนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปรายใหญ่ที่ส่งผลิตภัณฑ์อาหารเข้าไปวางจำหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่น อธิบายเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า “บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่หลักในการบรรจุและเก็บรักษาอาหาร ดังนั้น ความสำคัญของมันจึงขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตอาหาร หรือการรักษาสภาพอาหารในอุณหภูมิที่กำหนดของอาหารชนิดนั้นๆ มากกว่า ส่วนการแบ่งสีกล่องอาหารสำเร็จรูปที่เห็นในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นนั้นเป็นการแบ่งสีตามผู้ผลิต หรือการแยกตามหมวดหมู่สินค้า รวมถึงให้ความสวยงามในการจัดเรียงสินค้าเท่านั้น”

ดังเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ซีพีเอฟผลิตและส่งเข้าไปจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จะใช้บรรจุภัณฑ์ กล่องสีขาวและสีดำ โดยทั้งสองสีมีทั้งสินค้าแช่แข็งและสินค้าแช่เย็น ขึ้นอยู่กับแต่ละเมนู โดยกล่องทั้งหมดทำมาจากวัสดุ Food Grade ปลอดภัยสำหรับการบรรจุอาหาร 100%

ทั้งนี้ ในกลุ่มอาหารแช่แข็ง ภายใต้การบรรจุในกล่องสีขาวและสีดำนั้น เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกแล้ว เมื่อนำมาบรรจุกล่องแล้วจะทำการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้อุณหภูมิใจกลางสินค้าที่ -18C ด้วยเทคโนโลยี IQF ทำให้สามารถรักษาความสดของอาหารให้คงที่ได้ยาวนานถึง 6 เดือน โดยขั้นตอนการขนส่งไปจนถึงจุดจำหน่ายต้องรักษาอุณหภูมิแช่แข็งดังกล่าวไปโดยตลอดก่อนถึงมือผู้บริโภค และเมื่อถึงร้านเซเว่นก็จะถูกจัดวางไว้ในตู้แช่แข็งเช่นกัน เช่น เกี๊ยวกุ้งซีพีที่บรรจุกล่องสีดำ หรือ เมนูข้าวผัดไส้กรอกที่บรรจุในกล่องสีขาว

ส่วนในกลุ่มอาหารแช่เย็น ซีพีเอฟใช้กล่องสีขาวและสีดำ โดยอาหารกลุ่มนี้จะเป็นอาหารปรุงสุก แล้วนำมาบรรจุในกล่อง จากนั้นให้ความร้อนเพื่อพาสเจอไรซ์อาหารด้วยไอน้ำ จากนั้นทำการลดอุณหภูมิและแช่เย็นอย่างรวดเร็ว อาหารกลุ่มนี้มีอายุผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 6-9 วัน เช่น เมนูข้าวกะเพราไก่ชิ้นในกล่องสีดำ และเมนูโจ๊กไข่หมูดำคูโรบูตะทรงเครื่อง เป็นต้น นอกจากนี้ซีพีเอฟยังมีอาหารแช่เย็นที่ผลิตด้วย เทคโนโลยีไมโครเวฟพาสเจอไรซ์ในระบบปิด ทำให้อาหารที่ผ่านกระบวนการนี้มีอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 20 วันในอุณหภูมิเย็น ได้แก่ เมนูข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นหมูคูโรบูตะ และข้าวแกงมัสมั่นไก่นุ่มสมุนไพร โดยการจัดวางสินค้ากลุ่มนี้จะวางในตู้แช่เย็นของร้านเซเว่น

ไม่มีการใช้สารกันบูด 100%
“อาหารสำเร็จรูปของซีพีเอฟ ไม่มีการใช้สารกันบูดใดๆ 100% เพราะด้วยวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและออกแบบเฉพาะ ได้แก่ การปรุงสุกที่ควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำเพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ การพาสเจอไรซ์ด้วยไอน้ำหรือไมโครเวฟ การลดอุณหภูมิเพื่อแช่เย็นหรือแช่แข็งอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์หลงเหลืออยู่น้อยที่สุด การบรรจุในภาชนะบรรจุที่คัดเลือกและออกแบบวัสดุให้สามารถผ่านกระบวนการผลิต ขนส่ง และเก็บรักษาได้ตามอายุในสภาวะที่ระบุบนฉลากอาหาร ประกอบกับการควบคุมคุณภาพที่แม่นยำทุกขั้นตอนที่สำคัญ และควบคุมอุณหภูมิในสายการผลิต การขนส่ง จนถึงจุดจำหน่ายอย่างเหมาะสม ทำให้สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารกันบูดใดๆ”

บรรจุภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปทั้งแช่เย็นและแช่แข็งของซีพีเอฟ มีข้อมูลรายละเอียดของสินค้าระบุบนฉลาก ได้แก่ ชื่อสินค้า ส่วนประกอบสำคัญ น้ำหนัก ข้อมูลโภชนาการ แนะนำให้ผู้บริโภคอ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้ง โดยดูวันผลิตและวันที่ควรบริโภคก่อน (Best Before) เนื่องจากอาหารแต่ละเมนูมีอายุที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ควรจัดเก็บอาหารตามสภาวะที่ระบุบนฉลากเพื่อให้อาหารคงสภาพดี รวมถึงอุ่นอาหารตามวิธีการที่ระบุบนฉลากและแน่นอนว่าเมื่ออุ่นแล้วควรรับประทานให้หมดในครั้งเดียว

เท่านี้ก็รับประทานอาหารสำเร็จรูปได้อย่างอร่อยปลอดภัย โดยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นกล่องสีอะไรแล้ว