สิงห์ฯ ใช้โรงงาน ทำแปลงเกษตรไร้สารเคมี ผลิตอาหารส่งรพ.หนุนทีมแพทย์สู้โควิด

รายงานข่าว เปิดเผยว่า สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ 2 บริษัทในเครือ คือ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จํากัด อ.บางเลน จ.นครปฐม และ บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรช จำกัด ได้เปลี่ยนพื้นที่ในโรงงานเป็นแปลงเกษตร ปลูกผักและผลไม้ปลอดภัยไร้สารเคมี พร้อมนำมาปรุงอาหาร เพื่อส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงอาสาสมัคร ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อยภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นทุกวัน นอกจากนี้ สิงห์อาสา ยังส่งมอบน้ำดื่มสิงห์ อาหารแช่แข็ง และอาหารพร้อมรับประทาน (ข้าวรีทอร์ท) ให้แก่โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนาม เพิ่มอีก 8 แห่ง ใน 3 จังหวัดใหญ่ ได้แก่ รพ.สนามอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ, รพ.กรุตรัง, รพ.มหาสารคาม, วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม, รพ.สุทธาเวช จังหวัดมหาสารคาม, รพ.สนามกองทัพอากาศ (โรงเรียนการบิน), รพ.สนามโรงแรมแกรนด์วิว อ.บางเลน และ รพ.ลาดบัวหลวง จ.นครปฐม

นาย สุชิน  อิงคะประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จํากัด เผยว่า โรงงานมีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร เป็นสมาร์ทฟาร์มใช้เทคโนโลยีในการควบคุมการเพาะปลูก เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ พืชผลที่ได้นำไปช่วยเหลือจุนเจือชุมชนรอบๆโรงงาน แต่ในครั้งนี้ บริษัทได้นำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร รวมถึงมีผลไม้อย่างเมล่อน ส่งมอบให้กับทีมแพทย์พยาบาล เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์พยาบาลในการสู้กับโควิด-19 ครั้งนี้

จากสถานการณ์ภาพรวมของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ปัจจุบันมียอดสะสมรวมกว่า 6 หมื่นคน โดยในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงในระดับหลักพันคน อีกทั้งยังมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ ยังต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักและเผชิญหน้ากับความเสี่ยงต่อโรคนี้อยู่ตลอดเวลา เครือข่ายสิงห์อาสาในแต่ละจังหวัดจึงลงพื้นที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ , อาหารอาหารแช่แข็ง, อาหารพร้อมรับประทานทาน (ข้าวรีทอร์ท) และอาหารปรุงสุก รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วกว่า 30 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายช่วยเหลือสนับสนุนบุคลากรการแพทย์รวมถึงอาสาสมัครที่เกี่ยวข้องด้วยความห่วงใย อาทิ มอบเงินสนับสนุนด้านการทำงานแก่บุคลากรการแพทย์แก่โรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหมด 26 แห่ง อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้บุคคลากรการแพทย์ในการรับมือกับผู้ป่วยโควิดทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประกาศนโยบายเร่งด่วนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากผู้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ รวมเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท